Duchêne : Kleurrijke renovatie van een plaatselijke school in Ans

Afgelopen september begonnen bijna 500 leerlingen het nieuwe schooljaar in Ans in een volledig gerenoveerde gemeenschapsschool. Het duurde bijna een jaar om dit gebouw, dat eind jaren 70 werd gebouwd, om te vormen tot een gebouw dat voldoet aan de huidige energienormen. Vincent De Groote, gebouwenbeheerder bij Duchêne, vertelt ons wat er bij deze renovatie kwam kijken.

In maart 2021 werd het contract voor de energierenovatie van de gemeenteschool Alleur gepubliceerd. De Groep Duchêne reageerde op de aanbesteding en werd geselecteerd. "We hebben de opdrachtgever, de gemeente Ans, en de architect, Benoît Voneche, leren kennen", zegt Vincent De Groote, wiens partners Dimitri Soudron (werfleider) en Rudy Gillis (projectleider timmerwerk) waren. "Het was een energierenovatieproject, en we moesten de buitenschil van dit oude betonnen gebouw opnieuw doen, waarbij de kwaliteit van de isolatie niet uitblonk.

Bekleding die even kleurrijk als doeltreffend is

Vincent De Groote legt de ins en outs van dit project uit: "Ten eerste was er veel werk aan de gevels. Ze werden niet gesloopt, maar we werkten aan hun volledige isolatie. Er werd vezelcementbekleding aangebracht, die voor een zekere kleur zorgde. Dit is een echte esthetische meerwaarde voor het gebouw: de gevel is meer dan een isolerende schil die de energiekosten verlaagt.

Maar dat is niet alles: "De klant vroeg ons ook de ramen te veranderen. Daarom werden alle ramen in de klaslokalen vervangen, evenals de toegangsdeuren. We hebben ook gewerkt aan de normen voor de brandwerendheid van de trappenhuizen. Ten slotte werd ons gevraagd om in alle kamers nieuwe verlaagde plafonds te maken, omdat we toe- en afvoerkanalen voor luchtrecycling moesten integreren," benadrukt Vincent De Groote.

En luchtrecycling werd verplicht gesteld door de kwaliteit van de energierenovatie. "Met de installatie van de nieuwe energiebekleding en de nieuwe ramen is de schil luchtdicht geworden. Als het pand wordt verwarmd, vormt het een gigantische thermosfles. We moesten dus ventilatie installeren, zodat de lucht kon circuleren in deze panden, die grotendeels gesloten en dus nu goed geïsoleerd zijn.

Een evoluerende markt

Tot nu toe hebben Vincent De Groote en zijn collega's zich gehouden aan het oorspronkelijke contract. Zij stelden echter een completere renovatie voor: "Als gevolg van onze bevindingen veranderde het contract. Het hele gebouw werd aangepast aan de brandveiligheidsnormen. Toen stelden we voor om nieuwe, energie-efficiëntere verlichting te installeren. Het zou zonde zijn geweest om een nieuw verlaagd plafond te installeren en de oude verlichting terug te plaatsen. Tenslotte werd ons ook gevraagd het gebouw op te frissen en opnieuw te schilderen.

Ondanks de wijzigingen in het contract vond de levering op tijd plaats. "We moesten op 29 augustus klaar zijn, omdat de gemeente zich aan deze datum had verbonden, en om een heel specifieke reden: de lokalen waren tijdens de werkzaamheden leeggehaald en de wens was om de opknapbeurt voor het begin van het schooljaar te doen, niet tijdens. Dit was ons doel, we hadden ons ertoe verbonden de termijnen te respecteren en we hebben ons woord gehouden, ondanks het probleem van de COVID en het gebrek aan materiaal. Maar een bouwplaats zonder problemen zou geen bouwplaats zijn," lacht Vincent De Groote.

Leerlingen en leerkrachten kunnen nu genieten van prachtige lokalen, een kleurrijk gebouw dat leven brengt op de speelplaats en, als kers op de taart, veel energie-efficiënter is. "We hebben een compleet project opgeleverd, dat door het hele onderwijzend personeel positief is ontvangen. De werkomstandigheden zijn perfect, ook voor de leerlingen", besluit Vincent De Groote.
Technische gegevens

Opdrachtgever: Gemeente Ans
Architect: Benoît Vonèche
Hoofdaannemer: Duchêne.

Tekst | Florian Holsbeek

Foto's : Lauriane Genart

https://www.construirelawallonie.be/article/une-renovation-tout-en-couleurs/