Openbare Markt | Athénée des Pagodes in Brussel

De Stad Brussel schrijft een overheidsopdracht uit voor de uitbreiding van de Athénée des Pagodes. Dit contract maakt deel uit van een ambitieuze wereldwijde duurzame en circulaire doelstelling. Bent u een bouwbedrijf? Wilt u uw praktijken en vaardigheden op het gebied van de circulaire economie uitbreiden en deelnemen aan een grootschalig proefproject? Heb je interesse? Aarzel niet om een bod te doen. Hier is alle praktische informatie.

VERDRAGSLUITENDE AUTORITEIT: Stad Brussel
PROJECT-AUTOR: Workshop architectuur en engineering ALTER
ADRES: Beyseghemstraat 141 en Sarriettelaan 88 in Neder-Over-Heembeek
ONDERWERP VAN HET CONTRACT: Selectieve deconstructie en sloop van het Karel Buls Atheneum en de uitbreiding van het Atheneum van de Pagodes, geschat op 4000 m², met klaslokalen, een bibliotheek, een cafetaria, een sporthal en buitenruimten, en dat deel uitmaakt van een globale duurzame en circulaire doelstelling die verschillende gebieden van de bouwsector betreft
PUBLICATIE: link naar de bekendmaking van de aankondiging van opdracht en het bestek: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443561
CONTRACTWIJZE: Openbare procedure met Belgische en Europese bekendmaking.
VERPLICHT BEZOEK: 31/05/2022 om 09.30 uur.
DEADLINE VOOR DE INDIENING VAN DE OFFERTES: 08/07/2022 om 10.15 uur.

https://clusters.wallonie.be/ecoconstruction/fr/news/marche-public-athenee-des-pagodes