Boogbrug van Kuringen

Locatie

Kuringen

Bouwheer

De Vlaamse Waterweg

Startdatum

2019

Einddatum

2020

In april van dit jaar werd de nieuwe spoorbrug van Kuringen in gebruik genomen. Herbosch-Kiere was - samen met Jan De Nul - verantwoordelijk voor alle civieltechnische werken. De nieuwe brug is 2 meter hoger dan de twee oude bruggen, terwijl het kanaal onder de brug 36 meter breder is. "Dat betekende op veel plaatsen aanpassingen", legt Gary Van Gulck, de sitemanager, uit. Ons werk was veelzijdig: rammen voor de verbreding van het kanaal, grondwerken om de spoordijk te verhogen, aanleg van nieuwe landhoofden en betonnen buizen, plaatsing van een tijdelijke damwand om een van de bestaande bruggen te draaien, etc. We moesten een aantal aanpassingen doen aan het kanaal", zegt Gary Van Gulck, werfleider. »

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Herbosch-Kiere, Jan De Nul, Victor Buyck.