Bijzondere Jeugdzorg 'De Korf'

Architecten

B2Ai

Locatie

Kortrijk

Bouwheer

De Korf vzw

Einddatum

2021

De oude voorziening op de Pottelbergsite in Kortrijk was compleet verouderd: de gebouwen hadden een institutioneel karakter, beschikten over verouderd sanitair en veel te kleine kamertjes.

De vernieuwde aanpak in de Bijzondere Jeugdzorg stoelt op het principe van zorg op maat, wat nood heeft aan flexibiliteit, ruimte en openheid.

Verouderde delen werden gesloopt, en vervangen door een nieuwbouw voor enerzijds drie leefgroepen en anderzijds voor de administratieve, logistieke en polyvalente functies. Het ontwerp stapt af van het institutionele karakter van een instelling, en past zich in in het straatbeeld.

Het residentiële programma wordt georganiseerd in ‘3 woonhuizen’ met een capaciteit van maximaal 12 plaatsen die zowel de gemeenschappelijke woonfuncties herbergen als de privatieve kamers. Het wonen en leven gebeurt op dit kleinschalige niveau, maar wordt functioneel en organisatorisch – onzichtbaar voor jongeren en bezoekers – geclusterd in 1 gebouw met 3 koepels.

Het drieledige woongebouw wordt ingeplant in de straat en benadert op die manier door de inplanting, maar ook door de vormgeving en materialisatie een ‘gezinswoning in de straat’.

Bij de ‘woningen’ is voldoende buitenruimte voorzien die privatief per woning, of gedeeld kan ingezet worden als speel- en ontspanningsruimte. Het project wordt uitgevoerd in een eenvoudige maar doordachte vormgeving en materialisatie.

Het centrale gebouw bestaat uit twee bouwlagen met een sheddak. Dit gebouw bevat alle organisatorische functies ter ondersteuning van de woonfunctie in het woongebouw. Specifiek vertaalt dit zich in spreekruimtes, onthaal, polyvalente ruimte, berging, atelier, keuken, refter, kantoor…

Het centraal gebouw is in tegenstelling tot het woongebouw, net niet ontworpen als een woning in de straat. Dit gebouw heeft wegens zijn functie een ander karakter en uit dit niet alleen door een andere vormentaal (sheddak), maar ook door een verschillende materialisatie en inplanting. Het centrale gebouw wordt namelijk dieper op de site ingeplant wat meerdere voordelen voor de gehele omgeving en de Korf met zich meebrengt.

Deze inplanting maakt het namelijk mogelijk om een open groene ruimte te creëren die grenst aan de Pottelberg. Doordat deze ruimte grenst aan de Pottelberg zorgt dit voor een verademing van de drukke straat.

Het gebouw is opgebouwd uit een gelijkvloers met ontvangstruimtes, bespreekruimtes, een refter, een afdeling voor de technische dienst en een polyvalente ruimte met keuken en bergingen. Aan de westzijde wordt een groot terras gekoppeld aan de polyvalente ruimte. De inkom van het gebouw is gericht op de open ruimte aan de Pottelberg. Op de verdieping worden kantoorruimtes voorzien. Deze kantoorruimtes worden een open werkplateau onder een shed-dak. Midden in het gebouw wordt een patioruimte voorzien om voldoende daglicht in het gebouw binnen te brengen. De circulatieruimte wordt hierdoor open en ruim.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Schaubroeck