DETOO ARCHITECTS

Adres

DETOO ARCHITECTS

Torhoutsesteenweg 52

B-8400 Oostende

Website

http://www.detoo.com

Email

info@detoo.com

Telefoonnummer

+32 (0)59 808 804

DETOO ARCHITECTS: Design to operate

Wij zijn ons sterk bewust van het voorrecht dat wij genieten om samen met onze opdrachtgevers vorm te mogen geven aan een warme duurzame samenleving met een optimale infrastructuur voor onze kinderen, ouderen, zieken, personen met beperkingen…
Die verantwoordelijkheid doet ons inzetten op innovatie, creativiteit én verruiming. Sinds 11 september 2013 werden architectenbureaus BOECKX en DE VLOED, na een jarenlange samenwerking en actief in dezelfde sectoren, organisatorisch geïntegreerd in één team opererend vanuit twee vestigingen - Oostende en Destelbergen-.
Op 5 juni 2015 kreeg deze samenwerking vorm als nieuwe identitiet: DETOO ARCHITECTS. Ook de bestaande architectenbureaus BOECKX en DE VLOED kregen eenzelfde huisstijl. Sinds 9 november 2015 bestaat DETOO ARCHITECTS ook als juridische entiteit. DETOO kan beschikken over alle werkingsmiddelen, medewerkers en expertises van beide dochterbureaus voor de uitvoering van haar diensten.

De kracht van DETOO zit hem in onze getallenteerde en sterk maatschappelijk geëngageerde mensen, elk van hen stuk voor stuk uitmuntend in hun vakgebied, op ieder project het beste van zichzelf gevend. Daarom wordt er sterk geïnvesteerd in continue opleiding en professionele vervolmaking van de medewerkers. De meerwaarde die wij onze klanten bieden ligt ongetwijfeld in de klantgerichte innoverende totaalaanpak van complexe opdrachten. Wij staan voor architectuur mét inhoud, waarbij functionaliteit en innovatief design worden samengekneed tot goed doordacht maatwerk van gepassioneerde experts ter zake, afgestemd op de reële noden van de doelgroepen.
Door onze professionele teams efficiënt te laten samenwerken, komt er tijd en energie vrij om doortastend onderzoek naar innovatie te voeren en nieuwe horizonten te verkennen. Dankzij de bundeling van onze expertises en gespecialiseerde krachten, én de hogere flexibiliteit in onze personeelscapaciteit van beide architectenbureaus, kan er vandaag meer dan ooit gerekend worden op een betrouwbare en creatieve aanpak volgens de beste praktijk.

Realisaties