3 architecten van SIA Architects winnen de eerste prijs op BIM Contest 2019

Op 3 oktober 2019 vond in het hart van de piramides van Evry-Courcouronnes de finale plaats van de BIM Contest 2019 georganiseerd door Polantis en BIMObject Frankrijk: 11 teams strijden om de 1e plaats na een selectie uit meer dan 82 projecten.

De welsprekende woorden van de jury vatten de uitdaging van het werk van ons Belgisch-Spaans team onder leiding van Gregorio Saura perfect samen: "Echte architecturale en stedenbouwkundige respons bedacht dankzij de gegevens, het is HET project van cultureel en sociaal centrum dat wist hoe het beste te antwoorden op een imperatief: een dialoog met zijn omgeving creëren. Het team "2Py. Cloud "is kosmopolitisch en het is gelukt: volledig samenwerken in het ontwerp en het project laten samenwerken met zijn site. Deze intelligente synchroniciteit gedreven door de bereidheid om uit te wisselen, samen te werken via digitaal, is dit niet de essentie van BIM? "
2PyCloud is de demonstratie van het intelligente ontwerp van een complex project gericht op het integreren van een sociaal-cultureel centrum in het piramidesdistrict in een reeds dichte en verouderde gebouwde omgeving.

Het concept
2PyCloud.centre is een levende stedelijke entiteit, opgevat als een nieuwe bewoner die actief is in het leven van de wijk: het is niet alleen een architecturale ruimte, maar het is ook een concept dat het zaad zaait van de smart-city gebouwd op de schaal van een buurt.
Snelheden
Ons project 2PyCloud moet een werking volgens de gevraagde programma's verzoenen met een veerkracht tot 3 snelheden, afhankelijk van of het Urban, Social of Data is. Stedelijke snelheid vindt plaats in een gebouwde omgeving met een latentie tussen 25 en 50 jaar; Sociale snelheid vindt plaats in de menselijke omgeving met een latentie van 1 tot 5 jaar en gegevenssnelheden worden ingesteld in de digitale omgeving, met een veel kortere latentie van 1 uur tot 24 uur.
Een reactie op stedelijke snelheid
Tot op de dag van vandaag zien we niet het idee om een ​​volumetrisch element te creëren in het midden van een dergelijke dichtheid; deze krachtige beslissing om het op te geven, beantwoordt aan de realiteit van stedelijke snelheid. In plaats van over nulenergie te praten, maakt ons project deel uit van de "nulbezetting" -benadering. Wij geven er de voorkeur aan de bestaande vloeroppervlakte van de openbare ruimte te behouden om een ​​groene zone te ontwikkelen die, zodra het project is voltooid, wordt aangevuld met nieuwe connotaties en functies.
De topografie is aangepast om deze openbare ervaring te creëren, zowel een open ontmoetingsplaats als een plaats voor activiteiten en evenementen in de buurt.
Een reactie op sociale snelheid
Omdat de menselijke realiteit van een district varieert volgens perioden van 1 tot 5 jaar, genereert 2PyCloud.centre de karakteristieke gegevens van deze populatie (volgens de leeftijdsgroepen en delen van het leven met hun specifieke behoeften). Deze extractie van gegevens maakt het mogelijk om de verschillende bestaande ruimtes en diensten te visualiseren, om hun relevantie te evalueren in relatie tot de bijgewerkte behoeften van de inwoners van het district, en zo te anticiperen op en eventuele lacunes op te vullen
NouBi, een reactie op de snelheid van gegevens
Noubi is het NIEUWE interessante centrum 2PyCloud: het verandert het gebouw in een actief en sociaal centrum. Het is een automaat, of zelfs een vloot automaten die kunnen worden bedacht voor de uitvoering van verschillende taken in dienst van het publiek: EcoNouBi (s) depollue de kritieke punten van het district, BatterieNouBi (s) kunnen elke NouBi herladen of gekoppeld apparaat dat een lege batterij weergeeft, DoctorNouBi (s) brengt medische apparatuur naar plaatsen van interventie, VéloNouBi (s) biedt apparatuur voor probleemoplossing en voert enkele interviews uit, NouBiClean altijd klaar etc.

Neem contact op met de Société Internationale d’Architecture | office@sia-arch.eu | +32 81 323 170 | www.sia-architects.eu | Fb siaarchitects.eu | ln siaarchitects-eu