Brussel - Jubelpark: WKK-installatie

Locatie

Brussel

Bouwheer

Sibelga

Alle gebouwen op de Jubelparksite (Jubelparkmuseum, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Legermuseum en Autoworld) beschikken over een gemeenschappelijk verwarmingssysteem. In 2014 werd een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) toegevoegd die gelijktijdig warmte en elektriciteit produceert en die draait op aardgas. Op jaarbasis zorgt dit voor een besparing op de energiefactuur van zo’n 80.000 € en de CO2-uitstoot wordt met 700 ton verminderd.
Deze nieuwe installatie is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de Regie der Gebouwen, de musea en Sibelga. Omdat het gaat om een beschermde site, werden de bestaande openingen gebruikt om bijvoorbeeld de luchtaanvoer en -afvoerkanalen te plaatsen, zodat er niet werd geraakt aan de historische gevels van het gebouw. Daarnaast nam men ook de nodige voorzorgsmaatregelen om de collectiestukken (zoals automobielen) te beschermen in de ruimtes waar de kanalen geplaatst werden.

Overige ondernemingen
Cofely.