Aanleg van de Maaskaaien in Luik (N617-N671)

Locatie

Luik

Bouwheer

SPW - DGO1

Startdatum

2012

Einddatum

2015

De omvorming van de autosnelweg in een stadsboulevard die op dit moment tussen de Fragnée- en de Evêché-brug langs de kaaien van de Maas loopt zal voetgangers, fietsers en automobilisten de kans geven om samen op een harmonieuze manier de publieke ruimte te delen. Het is ook mogelijk om over een grote promenade aan de rand van de rivier te beschikken en om voor iedereen toegankelijke grasvelden en tuinen aan te leggen. In het voorgestelde project ziet een geheel nieuw concept het daglicht: vanaf de Fragnée-brug, die in dit project de rol van een soort stadsingang krijgt toebedeeld, wordt het verkeer door de voorgestelde inrichting (2x2 afzonderlijke stroken met een groene berm ertussen, inrichting van kruispunten, ...) vertraagd en wordt het voortaan met andere soorten verkeer gemengd door het feit dat er een pad voor voetgangers en fietsers aan de oever van de Maas wordt vooropgesteld alsook een hele reeks oversteekpunten om van de stadskern naar de kaaien te gaan.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Betonac.