Bomel Slaughterhouse – Cultureel Centrum

Architecten

BAEB - Bureau d’Architectes Emmanuel Bouffioux sprl

Locatie

Namen

Bouwheer

Régie Foncière de la ville de Namur

Startdatum

2013

Einddatum

2014

De gebouwen dragen bij tot de levenskwaliteit in de stad maar zijn tegelijkertijd schadelijk voor het milieu. 

De milieukwaliteit van gebouwen wordt almaar belangrijker en moet worden opgevat naargelang de behoeften van de toekomstige gebruikers (verbetering van het comfort en verlaging van de gebruiks- en onderhoudskosten). 

Het spreekt voor zich dat duurzaamheid en architectuur niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Vandaar dat wij ons inspannen om gaandeweg deze beide domeinen voortdurend en parallel in het project te integreren.

Wij willen elk project enthousiast, creatief en innovatief aanpakken, rekening houdend met de sociale, economische, milieu-, culturele, politieke en technologische beperkingen.

Om te garanderen dat we tot een duurzaam project komen, werd van bij het begin gekozen voor een globale werkmethode (waarbij in de loop van het project alle actoren betrokken worden).

Op basis van al deze aspecten vertegenwoordigen de VOORMALIGE SLACHTHUIZEN VAN BOMEL tegelijk een uitdaging voor de toekomst en rijk historisch erfgoed. Het komt er dus op neer om de intrinsieke kwaliteiten van de site en haar gebouwen maximaal in de verf te zetten (getuigen van een tijdperk, architectuur, sociale, economische en culturele factoren ...) om er een meerwaarde aan te geven die nodig is voor het programma, het milieu of de kwaliteit die ze aan de site kunnen geven.

Om deze taak tot een goed einde te brengen, zijn eenvoud en elegantie onze drijfveren: precieze, uiterst nauwkeurige en kleinschalige interventies die het bestaande erfgoed in de verf zetten en onze interventie tot een minimum beperken. Het resultaat? Een architecturale benadering die aansluit bij onze wil om het gebruik van hulpbronnen bij het bouwen zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd de kosten van de interventie te drukken.

ORIËNTATIE EN STRUCTUUR VAN DE SITE – energie en scenografie.

De oriëntatie en de zonne-instraling zijn onvermijdelijke gegevens voor energie- en lichtfactoren. In het kader van een renovatie zijn deze factoren al bepaald voor de buitenschaal van het gebouw. Vandaar dat onze aandacht voortdurend uitging naar de interne organisatie van het gebouw, met de obsessie om elke functie in te planten volgens haar oriëntatie.

Daarbij ging bijzondere aandacht naar de natuurlijke verlichting van de verschillende lokalen en de rechtstreekse inval van zonlicht.

De slachthuizen van Bomel hebben bovendien een ruimtelijke structuur die de site een eigen scenografie geven. Haar installaties zijn bereikbaar vanuit drie assen.

Dit probleem is onlosmakelijk verbonden met de toekomstige interventies. De slachthuissite wordt gedefinieerd door de rue Piret-Pauchet, de rue de la Pépinière en de rue Nanon en kan vanuit verschillende strategische uitgangspunten worden benaderd. Wij moeten dus al deze uitgangspunten van de site een nieuwe dimensie geven.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
SGI Groupe, Bureau d’études Pierre Berger, Neo&Ides, Franki.