De Lijn Busstelplaats Tielt-Winge

Locatie

Tielt-Winge

Bouwheer

De Lijn

Startdatum

2013

Einddatum

2016

De opdracht omvatte de oprichting van een nieuwe busstelplaats met dienstgebouw, onderhoudscentrum en tank- en wasstraat.
Omvang:
- Dienstgebouw en onderhoudscentrum: 2.802 m²
- Tank- en wasstraat: 572 m²
- Buitenaanleg: 14.183m².
Het traject gevolgd voor de vergunning van de busstelplaats:
- Planologisch attest
- Bouwaanvraag.
De uitvoering van de werken werd in 2 fases gerealiseerd.
Fase 1 omvatte de uitvoering van de nieuwe busstelplaats en de tank- en wasstraat. De tank- en wasstraat werd uitgerust voor het dagelijks wassen van gelede en standaardbussen. De bussen zullen gewassen worden met recuperatie van regenwater.
Fase 2 omvatte de uitvoering van het onderhoudscentrum, dienstgebouw en busstation. Het onderhoudscentrum is uitgerust met de nodige hefpistons, loopbruggen en rolbruggen voor het onderhoud van gelede en standaardbussen. En is uitgerust met een volledige teststraat. In het dienstgebouw is een loket voor bezoekers ondergebracht, een refter en burelen voor het personeel.
In de opdracht was ook het busperron voor reizigers en de volledige aanleg van het terrein inbegrepen. Rondom het terrein werd een zicht- en geluidsscherm voorzien om de overlast in deze groene, glooiende omgeving te beperken. Fasering van de werken was belangrijk voor het in dienst blijven van de busstelplaats tijdens de werf vermits er gebouwd werd op de locatie van de oude stelplaats.

Ondernemingen