Brussel - De grote fontein op de Kunstberg

Locatie

Kunstberg, 1000 Brussel

Bouwheer

Regie der Gebouwen

Startdatum

2016

Einddatum

2017

De Kunstberg vormt een heuse schakel tussen de boven- en benedenstad. Het is een must see in Brussel. De Regie der Gebouwen wil dat mooie stukje groen in stand houden en zet alles in het werk om de fonteinen in de tuin opnieuw in gebruik te nemen.
De grote fontein was al enige tijd buiten gebruik door lekken in de gietijzeren leidingen. De Regie der Gebouwen gaat voor een grondige renovatie: wegnemen van de blauwe natuursteen, slopen van het beton en van de doorgeroeste leidingen, heropbouw van de fontein, vernieuwing van de verlichtingsinstallatie en vernieuwing van de waterdichting van het bekken. De fontein krijgt ook een winterbescherming met een metalen draagstructuur en houten afwerking.
De grootscheepse werken gingen van start in april 2016 en moeten de fontein op de Kunstberg opnieuw gebruiksklaar maken tegen 2017.

Overige ondernemingen
De Dender nv