Banimmo

Architecten

Arch & Teco Architecture and Planning

Locatie

Sint-Denijs-Westrem

Bouwheer

Banimmo

Startdatum

2014

Einddatum

2016

Het bouwperceel is gelegen binnen het Veld 5 Oost, één van de 18 ontwikkelingsvelden van het strategische stedelijk project “The Loop”. Deze globale site moet in de komende jaren ontwikkeld worden tot een volwaardig en integraal nieuw stadsdeel voor de stad Gent. “The Loop” wordt momenteel gekenmerkt door een nieuwe wegeninfrastructuur die georganiseerd wordt door middel van twee ringwegen die via twee bruggen met elkaar verbonden worden. Het terrein grenst aan de landing van het meest noordelijk gelegen brugdek en wordt hierdoor gescheiden van de beurshallen van Flanders Expo. Langs de westzijde grenst het terrein aan de A. Pegoudlaan, een belangrijke verkeersader die de nieuwe stedenbouwkundige ontwikkeling verbindt met de buitenring van Gent (R4) en de snelweg (E40).
Het nieuwe kantoorgebouw werd gebouwd in opdracht van Banimmo en bevat verschillende kantoorplekken, een seminarie- en conferentieruimte en een parkeergarage. Dit alles ten behoeve van de huurder Deloitte, één van de grootste internationale organisaties op het gebied van financiële en zakelijke dienstverlening.
Het nieuwe kantoorgebouw bestaat uit een (half)ondergronds plintvolume met daarop een bovenbouw. Dit plintvolume telt twee niveaus; een (half)ondergrondse parkeerbak die langs drie zijden opengewerkt is, en een maaiveld waarop zich de toegangsweg, parkeerplaatsen en een ontmoetingszone bevinden. De bovenbouw zet zich op het westelijk gedeelte van de plint en heeft een L-vorm.
Het bouwvolume werd uiterst functioneel ingericht. In het centrum van de L-vorm bevinden zich de verticale circulatiekernen. Op elke verdieping verlenen deze toegang tot telkens twee kantoorvleugels, ingericht in elk been van de L-vorm. Op het maaiveld wordt deze circulatiekern doorgetrokken en uitgebreid met een inkomvolume. Op de bovenste verdieping wordt slechts één zijde van de L-vorm ingericht als kantooroppervlakte. De oppervlakte die op deze manier vrijkomt, wordt ingenomen als ruimte voor technische installaties die zowel in een binnen- als buitenomgeving worden opgesteld. Steeds worden ze van het zicht onttrokken door gesloten gevelwanden. Op deze manier ontstaat een bouwvolume met 7 bouwlagen.
De gevel wordt opgebouwd met een patroon van verticalen en horizontale assen. De horizontale geleding wordt bekomen door in-en uitspringende banden die over de verschillende gevelvlakken doorlopen. In de dieper liggende geveldelen worden de verschillende glaspartijen voorzien. Door het strenge ritme van deze boven elkaar gelegen transparante delen en door de smalle onderverdeling binnen één raamgeheel ontstaat dan weer een verticaal gevelbeeld.
De materialisatie van het gebouw bestaat voor het grootste gedeelte uit paramentsteen, uitgevoerd met een wisselend patroon van gladde en ruwe stenen. De kleur van de overige materialen wordt afgestemd op de gebruikte bleke baksteen; dorpels uit wit beton, wit gelakte aluminium ramen, witte stalen balustrades en witte aluminium cassettes.
Naast de oprichting van het gebouw met bijhorende parking, voorziet het ontwerp in de aanleg van de onmiddellijke omgeving rond het gebouw. Aan de voorzijde van het gebouw wordt een aanplanting met struiken en groen bovenop het parkingvolume voorzien. Langs de westzijde van het gebouw wordt een brede groene strook, grenzend aan de Pegoudlaan, ingericht als nat grasland en voorzien van een natuurlijke vijver. Deze doet dienst als infiltratie van het regenwater, afkomstig van de nieuwe verharde oppervlaktes.
Het nieuwe gebouw bezit, naast een eigentijdse uitstraling, ook een hedendaagse en zelfs vooruitstrevende duurzame kwaliteit. Een goed geïsoleerde en luchtdichte façade, zonwerende beglazing en het gebruik van aardwarmte zorgen ervoor dat het gebouw een laag K- en E-peil scoort (K29-E50) en bijgevolg een laag energieverbruik heeft. Bovendien ambieert het gebouw, binnen het certificeringskader van het gerenommeerde BREEAM-keurmerk, om het label “Excellent” te behalen.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Algemene Bouw Maes