Bibliotheek en kantoren rechten, Antwerpen

Architecten

Abscis Architecten, Studiebureaus Arcadis - Ingenium

Locatie

Prinsstraat 7-11, Venusstraat 21-31 2000 Antwerpen

Bouwheer

Universiteit Antwerpen

Startdatum

2005

Einddatum

2007

De ontwerpopgave bestond uit het herlokaliseren van de verschillende bibliotheken humane wetenschappen die verspreid zaten over de campussen Drie Eiken (UIA), Middelheim (RUCA) en een deel van de binnenstad (Ufsia).
Deze werden gecentraliseerd in de Antwerpse binnenstad, meer bepaald in de door de Universiteit Antwerpen aangekochte gebouwen van de Fotogravure de Schutter in de Venusstraat.
Het ontwerp geeft ruimte aan de uitbreiding van de bestaande bibliotheek en aan kantoren voor de faculteit Rechten.
De nieuwe universiteitsbibliotheek bestaat uit publieke leeszalen met open rekken en niet-publieke boekenmagazijnen in de kelderverdiepingen. Naast de zuivere bibliotheekfuncties zijn er ook onthaalfuncties zoals een praatruimte en een tentoonstellingsruimte, computer- en vergaderlokalen voor groepswerk en de nodige sanitaire, logistieke en technische ruimten.
Om dit universiteitscomplex ruimtelijk te verweven met de omgeving werd getracht om de publieke ruimte door te trekken tot in het bouwblok. De nieuwe hoofdtoegang tot de bibliotheek bevindt zich dan ook op een groot open binnenplein, dat gerealiseerd is door een gedeelte van de gebouwen De Schutter te slopen.
Het nieuwe binnenplein werd opgevat als een ruimte tussen diverse gebouwen, met elk hun historische eigenheid.
Uniformiteit in de gevels rondom het binnenplein werd dus bewust niet nagestreefd.
Sommige delen zijn voorzien van klassieke raampartijen (de oude panden en constructies), andere van lange horizontale lichtstroken (de “magazijn”-constructies) en nog andere werden helemaal beglaasd en voorzien van gegalvaniseerde roosters (de inkompartij van de bibliotheek).
De gevels aan de Venusstraat zijn als beschermd stadsgezicht bewaard gebleven en als dusdanig behandeld en gerenoveerd. Inwendige patio’s en speels uitgewerkte, ovalen gaten brengen het daglicht tot in het hart van de bibliotheek.
Voor de inrichting van de bibliotheek geldt de regel: daglicht waar gewerkt wordt: de leeszalen, de open en gesloten studiecellen, de groepswerklokalen, een aantal leslokalen en de vergaderzalen bevinden zich alle aan open ruimtes. In het meest gesloten gedeelte bevinden zich de compactussen. De open boekenrekken zijn gegroepeerd in blokken bij de leeszalen.
Het gebruik van kleur is gekoppeld aan specifieke functies. De basiskleur is antraciet: vloeren, boekenrekken, stoelen, tafels, lockers, Het vaste meubelwerk (balies, studiecellen, kolomomkastingen, ...) is afgewerkt in fineer. Enkele felle kleuren komen terug in publieksgerichte functies (balies, zitobjecten in vestiaire en krantenleeszone,... ) en in de eivormige lichtkoepels in de bibliotheek.

Een belangrijk aspect voor de kantoren van de faculteit Rechten is de vraag van de bouwheer om zoveel mogelijk individuele ruimtes te voorzien.
Alle kantoren werden zodanig georganiseerd dat ze aansluiten op een van de twee circulatie-assen enerzijds, én op een van de open ruimten zodat ze allemaal daglicht hebben.
Ook hier is kleur gebruikt met een welbepaalde functie: de wanden langs elk van de assen hebben een kleur met de bedoeling zich overal snel te kunnen situeren.