B-city

Architecten

SKOPE, ADA

Locatie

Brussel

Bouwheer

AXA Real Estate Investment Managers

Startdatum

2014

Voorstel voor een nieuwe hoofdzetel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De bedoeling van het project was een antwoord bieden op de aankondiging van een overheidsopdracht van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de centralisatie van zijn diensten, door de verschillende antennes die nu over het hele Brusselse grondgebied verspreid zijn op één plaats samen te brengen.

Het voorstel van AXA REIM was een grondige renovatie van Communicatiecentrum Noord 'CCN', dat al grotendeels door de kantoren van het BHG wordt ingenomen, om er deze nieuwe hoofdzetel in onder te brengen.

De studie van SKOPE, omringd door zijn partners en gespecialiseerde consultants, spitste zich dus toe op een volledige renovatie van het CCN-gebouw, dat grenst aan Station Brussel-Noord, en een uitbreiding ervan op basis van een complex programma dat kantoorruimten, openbare ruimten (zaal, bibliotheek, loketten enz.), een restaurant, een kinderdagverblijf enzovoort vermengt, maar ook op een herdefiniëring van de openbare ruimten rond het gebouw en het station.

Project B-city streeft naar een materialisatie van de principes van een zichtbaar, toegankelijk en sterk regionaal overheidsbestuur in een opmerkelijk gebouw. De andere grote uitdaging van deze studie was de planning van de zware renovatie van een uitzonderlijk groot gebouw, opgetrokken op een multimodale pool die elke dag door duizenden mensen wordt bezocht en doorkruist. Dit gebouw is immers het kruispunt van alle vormen van openbaar vervoer (treinen, trams, de toekomstige metro, bussen, internationale touringcars, taxi's, ...).

De nagestreefde voorbeeldrol voor het gebouw schuilt zowel in de stedelijke aanpak (op schaal van de wijk en de stad) als de constructieve aanpak (via de gegenereerde ruimten en de geoptimaliseerde ruimtelijke indeling). Het moet een herkenbaar, emblematisch, verenigend icoon worden, te midden van een uniform geheel van kantoorgebouwen (de Noordwijk), met zijn eigen karakter en persoonlijkheid, terwijl het ook een richtpunt wordt in de stad. Die benadering komt nog meer tot uitdrukking dan de esthetische impact van het gebouw.

Overige ondernemingen
PIRNAY, POLY-TECH