BOCH « Woningen huizenblok Gemeente»

Architecten

SKOPE

Locatie

Site BOCH, La Louvière

Bouwheer

Compagnie de Promotion Immobilière de La Louvière (vertegenwoordigd door Wilhelm & Co)

Startdatum

2009

Einddatum

2017

Bouw van 95 appartementen, 9 winkels en 3 kantoren.

Het woonproject « Huizenblok Gemeente» maakt deel uit van de nieuwe ontwikkelingen voor de site Boch in La Louvière. Deze stadsuitbreiding beoogt het versterken van de stadskern als volwaardige economische pool. Het project biedt een stadsuitbreiding met inbegrip van gemengde functies.

Het project « Woningen huizenblok Gemeente » ligt noordwaarts bij het winkelcentrum, aanpalend bij de nieuwe administratieve gebouwen, gedeeltelijk tegenover het park. Het voorziet de bouw van 95 appartementen met een ondergrondse parkeerruimte, de gelijkvloerse lagen zijn voorbehouden voor lokale handelsactiviteiten en vrije beroepen. Het programma voorziet wooneenheden van het « middelgrote » type met 1 tot 3 slaapkamers en standingappartementen bij het park. Gezien de grote stedelijke dichtheden, werd het accent gelegd op ruimtelijke kwaliteit en bezonning voor de appartementen. Een groot deel van de appartementen heeft een ‘gevel-tot-gevel’ opzet waardoor niet alleen lichtvariaties en zichten mogelijk zijn, ook de oriëntatie van de nachtruimten naar de stille kant van het binnenblok is mogelijk. Elk appartement heeft minstens een overdekt terras. Het binnenblok werd ingericht als een groene verdeelruimte, zodat de winkelgevels volledig vrijliggen.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Cooparch