De Weister

Architecten

M4 architecten & ingenieurs

Locatie

Aalbeke

Bouwheer

OCMW Kortrijk

Einddatum

2010

Een  duurzame  en  transparante  architectuur  staat  borg voor een aangename leefomgeving voor de bejaarde. Zo is de band met het dorp en de omliggende natuur een belangrijk uitgangspunt in het concept alsook de inval van natuurlijk licht. Er werd bewust gekozen voor een hedendaags leefklimaat. De noodzakelijke infrastructuur voor diensten en verzorging is op discrete wijze voorhanden. Integratie is aanwezig op verschillende niveaus. Door een onopvallende verankering met bestaande en geplande verkeers- en wandeltrajecten is het zorgcentrum functioneel en morfologisch in de site ingebed. De polyvalente functies zijn zowel van in het zorgcentrum als van buitenaf bereikbaar. De cafetaria sluit aan op het nieuwe buurtplein en  de  wandel-  en  fietsroute.