Basisschool ‘t Konkelgoed

Architecten

M4 architecten & ingenieurs

Locatie

Lebbeke

Bouwheer

Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Startdatum

2015

Einddatum

2016

De huidige gebouwen dateren uit de jaren zestig van vorige eeuw. Toen werden op de campus, gevat tussen de Rossevaal-, de Konkelgoed- en de huidige Centrumstraat, een aantal paviljoenen opgetrokken met ruime aandacht voor tussenliggend groen. Ze boden onderdak aan zowel een lagere als een middelbare school. In de Fochelstraat verrees bovendien een wijkschooltje voor kleuters. Ondertussen is de middelbare afdeling al ettelijke jaren verdwenen. Het project is een nieuwbouw met 6 grote, 4 kleine klassen en bijhorigheden. Het betreft een Design & Build opdracht ligging van Go! Onderwijs van de Vlaamse  Gemeenschap.

Ondernemingen