Campus van het universitair ziekenhuis op het Ile de Nantes

Architecten

ArtBuild Architects, Pargade Architectes

Locatie

Nantes, Frankrijk

Bouwheer

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Verwachte einddatum

2026

De metropool Nantes is in volle economische en demografische groei en consolideert deze groei door grootschalige grootstedelijke projecten uit te voeren. Het nieuwe CHU van Ile de Nantes draagt actief bij tot haar uitstraling en wil een plek van uitmuntendheid zijn voor de pool. Het CHU van Nantes wordt een ziekenhuis voor de stad maar ook een ziekenhuis dat “de stad maakt” en elke dag weer vormgeeft. De twee doelstellingen die het ontwerpteam hebben voortgedreven zijn enerzijds de creatie van een open en gastvrij ziekenhuis en anderzijds de ontwikkeling van het project dat als katalysator optreedt voor de verstedelijking die ons nog te wachten staat.
Het nieuwe project van het CHU Nantes is toegankelijk voor zijn gebruikers en geruststellend van ontwerp, in tegenstelling tot de ziekenhuiskathedralen van de 20e eeuw met hun beklemmende schaal. Het project van het CHU van Nantes bevindt zich op een terrein van 10 hectaren en bestaat uit de bouw van een stedelijke en landschappelijke structuur met sterke openbare ruimten die zich de stedelijke, landschappelijke en territoriale uitdagingen eigen maken. Het past in het stramien van de stad, vangt het estuarium op, geeft uit op het Metacentrum en condenseert alle invloeden rond zijn kern in een soort van stadscampus. Het maakt zich meester van het stedelijke landschap door zijn traject te herinterpreteren om zijn identiteit er te verankeren en bij te dragen tot de nieuwe verstedelijking van Nantes. De oplevering van het ziekenhuiscomplex van 225.000 m² is voorzien voor 2023. Het programma omvat onder andere 1.384 bedden en plaatsen en 58 operatieblokken.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Artelia, Signes