Domus Logistics

Architecten

Architectenbureau Wim Mortelmans

Locatie

Domuslaan, Olen, Antwerpen

Startdatum

2016

Einddatum

2017

Oprichten van een distributiecentrum bestaande uit een magazijn met een daaraan gekoppeld kantoorgebouw en omliggende verhardingen en infrastructuur. De magazijnen hebben een grondoppervlakte van +/- 49.000m²  en een bouwhoogte van 14,34m (bulkmagazijn) en 13,00m (overige).

Aan oostelijke zijde zijn 2 luifels voorzien (buitenopslag pallets + afvalcontainers).

Het kantoor bevindt zich hoofdzakelijk boven de laad- en loszones en heeft een footprint van +/- 1.700m². Het kantoorgebouw strekt zich uit over 4 bouwlagen (gelijkvloers + 3 verdiepingen) met een totale oppervlakte van 4.864m².

In het midden van de laad- en loszone bevindt zich nog een afzonderlijk gebouw waarin zich het sanitair en rustruimte voor de chauffeurs bevinden, alsook het ontvangstkantoor voor de chauffeursadministratie. Om deze ruimten op veilige manier te kunnen bereiken wordt een loopbrug voorzien vanaf het midden van de wachtzone vrachtwagens tot in bovenvermeld kantoor.

Ten noorden van de wachtplaats voor vrachtwagens wordt een klein gebouw voorzien waarin back-upservers voor data worden geplaatst.

Grondwerken, riolering, funderingen en wegenis zijn inbegrepen in de aannemingssom. 

Ondernemingen

Overige ondernemingen
LingK bvba, Cosimco.