Quartier des Confluents

Architecten

B2Ai, Bureau d’architecture Henri Garcia

Locatie

Tubeke

Bouwheer

Sampace

‘Quartier des Confluents’ maakt deel uit van een heel ambitieus en al even divers masterplan, met een zeer breed pallet aan functies. Naast woongelegenheid komt er ruimte voor vrije beroepen, plaatselijke winkels, een outlet-winkelscentrum, een breed aanbod van vrijetijdsactiviteiten, een crèche en mogelijkheid voor stadslandbouw, allemaal in een uitgesproken groene omgeving. Alle functies en gebouwen worden optimaal ingepast in dat nieuwe stedelijke weefsel. De doordachte inplanting van de verschillende functies geeft de wijk maximaal kans om samenwerkingsinitiatieven en sociale cohesie te bevorderen, los van generatie en sociaal-economische klasse.” Dat de brede esplanade in het project meteen ook de nieuwe toegang van Tubize wordt, vertelt iets over de draagwijdte.

‘Les Confluents’ – letterlijk ‘de samenlopen’ – geeft mee de aanzet voor een vernieuwde, sterke en coherente identiteit voor de wijk en de bredere regio. De woonkern komt op de plaats van de verlaten brownfields, die refereren aan de eens bloeiende industrie. De kloof die met de jaren tussen de gemeentes Clabecq en Tubize geslagen werd, krijgt via deze reconversie een tweede leven.

Het programma is verbonden door één gemeenschappelijke noemer: ‘duurzaamheid’. Dat komt tot uiting in de volgende aspecten:

• Kwalitatief hoogwaardige landschapsarchitectuur die de biodiversiteit bevordert en de bewoners mee laat genieten van de publieke ruimte;
• Een gemengd project waar winkels, woningen, vrije tijd en diensten elkaar ontmoeten;
• Royale ruimtes voor weggebruiker en verlichting van de autodruk;
• Een stedenbouwkundige planning waar maximaal kan geprofiteerd worden van zonlicht en natuurlijke energie;
• Een geïntegreerd energiesysteem met een hoog rendement en gericht op de hernieuwbare energiebronnen van de toekomst;
• Een gediversifieerde woningtypologie;
• De terugkeer naar gezondere voeding en lokale productie via stadslandbouw;
• Een voorbeeldig beheer van regenwater;
• Afvalbeheer door middel van ondergrondse containers;
• Gebruik van hoogwaardige (duurzame) materialen.

Programma
671 wooneenheden, waaronder twee seniorencomplexen (Woonzorgcentrum van 48 wooneenheden en flatservice van 50 wooneenheden), een crèche voor 42 kinderen, een outlet mall met 12.000 m² commerciële ruimte, lokale winkels, diensten en vrije beroepen, een medisch huis, cateringzones, een recreatiecentrum met klim- en avonturenpark en overdekte karting, een stedelijk landbouwzone van 8.000 m² op de daken van de oulet mall.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Aries Consultants, JNC International, Bureau d’études Greisch, Bérénice, UP & Cie, PS2, ATS.