Parkbosbruggen

Locatie

Gent

Bouwheer

Stad Gent

Startdatum

2016

Einddatum

2018

Het Parkbos is een van de Gentse groenpolen of grote park- en natuurgebieden. Het Parkbos telt enkele oude bossen. Daaromheen worden er nieuwe aangeplant. Van oudsher zijn hier ook veel kasteelparken. Door de velden en tussen de akkers lopen karakteristieke dreven en knotbomenrijen. Dit aantrekkelijke landschap blijft open. Via twee fiets- en wandelbruggen is de groenpool vlot bereikbaar. Het gaat om een brug over de Ringvaart/R4 (André Denysbrug) en een over de E40 (Zoë Borluutbrug). De bruggen vormen een noodzakelijke schakel voor de creatie van een langzame verkeersverbinding op de oude spoorwegbedding tussen de stad Gent enerzijds en de groenpool Parkbos en de woonkernen ten zuiden van Gent anderzijds. De werkzaamheden begonnen eind 2016. Op 29 juni 2018 werden beide parkbosbruggen officieel geopend. De Vlaamse overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en buurgemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem staan samen in voor de realisatie ervan. www.stad.gent/parkbos

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Bureau d’étude / Studiebureau Greisch, West Construct-Aelterman.