Bruggen The Loop

Locatie

Gent

Bouwheer

Stad Gent / Sogent

Startdatum

2019

Met The Loop krijgt Gent er een volledig nieuw stuk stad bij. In het gebied rond Flanders Expo, in het zuidwesten van de stad, is er plaats voor woningen, groen, winkels, vrije tijd, kantoren en kantoorachtigen (dat zijn gebouwen die eruit zien als een kantoor, maar waar in hoofdzaak andere dan administratieve taken worden uitgevoerd, zoals labo’s of studiebureaus). De plek blijft bovendien perfect geschikt voor grootschalige evenementen, zoals beurzen en manifestaties. Alles samen telt het nieuwe stadsdeel 145 hectare. The Loop ligt in het zuiden van Gent. De spoorlijn van Gent naar Kortrijk, de R4 (langs de ringvaart), de Kortrijksesteenweg en de E40 bakenen het gebied af. Dwars doorheen The Loop loopt de Adolphe Pégoudlaan. Twee nieuwe bruggen en bijkomende op- en afritten maken dat deze centrale weg in het noorden en in het zuiden aansluit op een nieuwe ringweg.

De eenrichting-verkeerslus ringstructuur maakt alle onderdelen van The Loop vlot bereikbaar voor autoverkeer. Langs al deze infrastructuur komt heel wat groen. Zo wordt deze dynamische omgeving meteen ook een aangename plek om te verblijven. Langs groene assen die het gebied zullen doorkruisen, wordt een netwerk voor trage weggebruikers uitgebouwd. De bereikbaarheid met de tram en bus wordt ook nog verbeterd.

The Loop valt in te delen in vijf deelgebieden. In de zone binnen de interne ringwegen ligt de nadruk op detailhandel, recreatie, beursgebouwen en kantoren. De noordelijke rand wordt een overgangsgebied met veel aandacht voor wonen, groen en natuur. Kantoren en bedrijven krijgen ruimte aan de westelijke rand, terwijl de oostelijke rand een overgangsgebied zal worden tussen de projectontwikkeling en de bestaande woonwijken. De zuidelijke rand, nabij de Kortrijksesteenweg, is voorzien voor kantoortorens.

Heel veel publieke en private partners werken samen aan The Loop. De Stad Gent en Sogent zijn de belangrijkste partners. Om de projectcoördinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, werd de nv Grondbank The Loop opgericht. De realisatie van de nieuwe infrastructuur gebeurt onder meer met de steun van de Europese Unie, de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen. De ontwikkeling van The Loop verloopt, verspreid over verschillende fases, over enkele tientallen jaren. Dat is onder meer nodig om de aankoop van gronden, de projectontwikkeling en de aanleg van wegen en andere infrastructuur optimaal op elkaar te kunnen afstemmen zonder de bestaande bedrijvigheid in het gedrang te brengen. www.stad.gent/theloop en https://sogent.be/projecten/loop

Overige ondernemingen
nv Grondbank The Loop