Muretto

Architecten

Bontinck Architecture & Engineering

Locatie

Oude Boelwerf, Temse

Bouwheer

nv Nieuw Temse

Startdatum

2009

Einddatum

2010

Nieuwbouwproject van 42 appartementen met ondergrondse parking, gelegen op de site van de oude boelwerf van Temse. Het terrein aan de benedenloop van de Schelde is een rijk variërend natuurgebied en leent zich voor een project voor kwaliteitsvol wonen. De architectuur wilde het weids uitzicht op de Schelde en haar omgeving zo goed mogelijk benutten en integreren in de appartementen. Eveneens moest dit panorama voor alle projecten op de site bereikbaar en beschikbaar zijn. De doorwaadbaarheid was dus een basisuitgangspunt voor ons verkavelingplan van de “oever aan de Schelde”. Het oeverlandschap werd ook in de buitenaanleg tussen de verschillende projecten doorgetrokken.
De projecten aan de oever staan geschrankt ten opzichte van elkaar zodat het ene bouwvolume het zicht van de ander niet belemmert. Deze diversiteit weerspiegelt ook de speelsheid van de omgeving. In ons project hebben we kwaliteitsvolle appartementen gecreëerd met een grote variatie in indeling. Wonen aan de Schelde is wonen met zicht op de Schelde met grote terrassen. Het is een hoogbouw (20m x 27m x 34m) met een centrale kern waarrond 4 appartementen per verdieping georiënteerd zijn. Het plan libre maakt dat de terrassen variërend in de gevelvlakken konden gepositioneerd worden. Om het plan libre te kunnen waarmaken, dragen de gevelvlakken de structuur van het gebouw en werken samen als een Vierendeel ligger. De schijnbare willekeur van de gesloten delen zorgt ervoor dat het gebouw een dynamisch effect kreeg. De ramen zitten verdiept zodat een zonnewering overbodig werd en de schaduwwerking gedurende de hele dag het gebouw pas echt zijn gepaste speelsheid geeft.

Ondernemingen