Home Chez Nous

Architecten

A&G Atelier d'architecture

Locatie

Quaregnon

Bouwheer

OCMV Quaregnon

Startdatum

2012

Einddatum

2013

De opdracht heeft betrekking op de bouw en de financiering over een periode van 25 jaar vanaf de voorlopige oplevering van een RVT van 118 bedden, alsook op de inrichting van wegen en parkeerterreinen buiten.

Het gebouw omvat een centraal gebouw van waaruit twee loodrechte vleugels vertrekken, een 4e deel in een kwartcirkel in het ZO en een 5e deel in een kwartcirkel in het ZW.

Ondernemingen