Bijloke site

Locatie

Bijlokekaai 1, Gent

Bouwheer

H&L vzw – Gent

Startdatum

2019

Einddatum

2020

Op de Bijlokesite te Gent heb je het oude materniteitsgebouw en 2 muziekstudio’s ; muziektheather LOD en dansstudio van Les Ballets C de la B.  Het materniteitsgebouw krijgt in de nabije toekomst een grondige renovatie. 
Elke gebouw is uitgerust met een luchtgroep en een bevochtiger en wordt via een onderstation verwarmd met radiotoren en een warmte batterij in de luchtgroep.
We meten in elk gebouw op 4 plaatsen met een FixSus Room Analyser de temperatuur en luchtkwaliteit en sturen daarmee de luchtgroep en de verwarmingskringen aan. We hebben in elk gebouw bij het onderstation een eiland geplaatst in het HVAC bord dat we omgebouwd hebben.
De CPU met het scherm staat in het stooklokaal van de oude materniteit.

In de burelen in de materniteit hebben we ook 3 RA’s geplaatst en sturen we 3 zoneventielen zodat het verbruik van de radiatoren kan worden gemonitord.
Alle verbruiken worden apart gemeten via 5 Mbus calorimeters.

De gehele installatie is  op afstand bedienbaar via een dataconnectie.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Studiebureau Emaze