Basisschool De Drie Beertjes

Architecten

Aiko Architecten en Ingenieurs

Locatie

Beernem

Bouwheer

Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Scholengroep Impact, Basisschool De Drie Beertjes Beernem

Einddatum

2022

Voor Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en Scholengroep Impact bouwt Vandenbussche een moderne school voor Basisschool De Drie Beertjes in Beernem. Op de site in de Parkstraat komt een nieuwbouw met twee bouwlagen, een overdekte speelplaats, binnensporthal met kleedkamers, refter, schooldiensten, snoezel- en fluisterruimtes. Alles samen goed voor zo’n 1700 m² ruimte. Vandenbussche staat in voor de ruwbouw en totale afwerking van het project met omgevingsaanleg. Ook de afbraak van de bestaande schoolpaviljoenen en het plaatsen van een klimheuvel en buitenklassen staan op de planning.
Voor dit Design & Build dossier stelde Vandenbussche zich kandidaat met Aiko Architecten en Ingenieurs, die instond voor het ontwerp. Volgens de ‘Wij Trekken Uw Plan’-filosofie pakt algemene bouwonderneming Vandenbussche dit totaalproject aan.
Het project wordt volledig uitgewerkt wordt in BIM. Vandenbussche zorgde voor een BIM model in de studiefase (LOD200) en dat model wordt in de uitvoeringsfase verder uitgewerkt tot een LOD350 model. Deze inspanningen zorgen voor een vlottere werkvoorbereiding, projectopvolging en oplevering en resulteert uiteindelijk ook in een up-to-date as-built dossier.
De ingebruikname van de nieuwe moderne school staat eind 2021 gepland, de afbraak en omgevingsaanlegfase voor 2022.

Ondernemingen