Charbonnage du Hasard

Architecten

ALTIPLAN°architects

Locatie

Cheratte

Bouwheer

Commune de Visé

Ontwikkeling van nieuwe ecowijk. In de jaren 30 van de vorige eeuw waren elke dag 1500 mensen in de weer op de voormalige steenkoolmijn van Cheratte. Bij de sluiting in 1977 waren dat er nog steeds 600.

Sommige gebouwen getuigen nog van het uitzonderlijke erfgoed van deze steenkoolmijn, zoals de beschermde Malakoff schachttoren in neogotische stijl, een machinezaal en de lampenherstelplaats.

De site en de geschiedenis ervan liggen de buurtbewoners nauw aan het hart.

De historische gebouwen zijn ook een herkenningspunt langs de Maas en zijn goed zichtbaar vanop de weg, het water en het spoor.

Op deze plaats komen binnenkort een coworkingspace, een feestzaal, een sportcomplex, woningen en een museum over de geschiedenis van de steenkoolmijn.

Tussen de vroegere steenkoolmijn en de tuinwijk komt een nieuwe wijk. Die werd ontworpen als een hedendaagse versie van de tuinwijk en past perfect binnen de typologie van de stad.

De bestaande verbindingen en toegangswegen blijven behouden en worden nog versterkt zodat de nieuwe wijk volledig in de omgeving past. Een uitgebreid netwerk van voetwegjes wordt uitgetekend. Bijzondere aandacht gaat naar het uitnodigend en gezellig maken van de openbare ruimte. Parkjes en moestuinen worden voorzien om het contact tussen de buurtbewoners te bevorderen.

Tot slot werd grondig nagedacht over de inpassing van het project in het bestaande stedelijke weefsel en over hoe oud en nieuw met elkaar verweven kunnen worden.

Het project in zijn geheel beoogt een grote mix van functies die niet alleen elkaar aanvullen, maar ook de functies die al in het dorp aanwezig zijn.

Het doel was te komen tot een voorbeeldige synergie tussen de nieuwe stedelijke ontwikkeling en het bestaande dorp.

Wedstrijd gewonnen in 2019.