Charleroi District Créatif

Architecten

Bas Smets, MDW Architecture

Locatie

Charleroi

Bouwheer

Stad Charleroi, Igrétec

Startdatum

2015

Einddatum

2022

Herinrichting en herwaardering van het historisch stadscentrum van Charleroi.

Charleroi DC (Charleroi District Créatif) wil het stadscentrum aantrekkelijker maken. Na de benedenstad en dankzij de programmering van de EFRO-fondsen voor de periode 2014-2020, voert Charleroi het ambitieuze project uit voor de stedelijke herontwikkeling van de bovenstad. Het project omvat de renovatie van een aantal strategische locaties in het centrum van de stad en enkele kilometers weginfrastructuur.

In aansluiting op een belangrijke opwaardering van ‘la ville-basse, wordt momenteel, gesteund door Europa met subsidies “FEDER” ook ‘la ville-haute’ aangepakt. Er werden in totaal 16 projecten geselecteerd, waaronder de heraanleg van de belangrijkste assen en pleinen doorheen het centrum van de stad, met bijzondere aandacht voor het sterk terugbrengen van het autoverkeer, en het opwaarderen van de assen voor de zachte weggebruiker (fietsers, voetgangers), en bijzondere aandacht voor een groene opwaardering.

Het project “Charleroi – District Créatif – Rédynamisation des Voiries de la Ville Haute » werd gewonnen door het team rond Bureau Bas Smets en VK Engineering. VK Engineering staat in voor alle technische disciplines.

Het stedenbouwkundig aspect alsook de omvorming van de tunnel (Solvay-Roullier) naar een ondergrondse parking wordt opgenomen door bureau MDW Architecten. Dit projectteam is samengesteld uit heel wat uitzonderlijk creatief talent, waaronder Agence ON (verlichting), Muller Van Severen (Designer), Pam & Jenny (die het logo van Charleroi heeft ontwikkeld), Michel Roscam (regisseur, adviseur),.. Egis (mobiiteit),..

Het project omvat de heraanleg van het oude stadscentrum, waaronder Place Charles II, Place du Manège en een 2-tal kilometer centrumstraten en boulevards.

Het spreekt dan ook voor zich dat deze herwaarderingswerken aanleiding zijn geweest van een grondige reorganisatie van het stadscentrum. Onder andere werd voor het volledige centrum de mobiliteitsstudie, parkingstudie, inplanting van evenementen en foren, verlichtingsstudies,… grondig herzien. Niet alleen de wegenis, maar ook alle nutsleidingen, rioleringen, fontein, etc… worden volledig vernieuwd.

Het ontwerp baseert zich voornamelijk op het terugwinnen van een kwalitatieve publieke ruimte op het drukke verkeer. De functies van de verschillende pleinen wordt daarom grondig herzien. Place Charles II wordt nagenoeg volledig autovrij. De oude fontein, die naast de ringweg rond het plein alle overige ruimte innam, wordt opgebroken en maakt plaats voor een volledig geïntegreerde fontein. Een 3D peilenstudie zorgt voor een hoogwaardiger beeld. Zitelementen, banken, bomen en verlichting zorgen voor een een nieuwe beleving van de vrijgekomen ruimte. Ook Place du Manège wordt volledig geherwaardeerd. Waar zich momenteel een grote parking bevindt wordt plaats gemaakt voor open ruimte waar evenementen, waaronder de wekelijkse markt, kunnen doorgaan.

De parkeerplaatsen worden gecompenseerd door de tunnel Solvay-Roullier om te bouwen naar een parking. In samenwerking met Bow-Wow Architecten uit Tokyo wordt de as nabij de Université du Travail omgezet in een hoogwaardige campus. De toegangen worden begeleid door zowel conceptueel als technisch zeer hoogwaardige luifels.

https://www.vkgroup.be/nl/projecten/charleroi-district-cr%C3%A9atif

Ondernemingen