Academiestraat

Architecten

Robbrecht en Daem architecten, Marie-José Van Hee, Dierendonckblancke Architecten, Els Claessens, Tania Vandenbussche

Locatie

Gent

Bouwheer

3D Real Estate

Startdatum

2012

Einddatum

2020

Een nieuwe residentiële wijk in Gent zal plaats bieden aan 300 bewoners. Daarbij worden de historisch waardevolle brandweerkazerne en Academie van Schone Kunsten deels gerenoveerd en geïntegreerd in het project. Structureel is gekozen voor kolomvrije overspanningen, voor maximale flexibiliteit. De wijk beantwoordt aan de passiefnorm door de gebouwen te voorzien van low-technic installaties, eenvoudig in beheer en onderhoud.

De brandweerkazerne en Academie in de Academiestraat verloren hun bestemming. Stad Gent laat de site herontwikkelen door privé ontwikkelaars 3D Real Estate en Van Roey Vastgoed, die de wedstrijd wonnen met een ontwerp van Robbrecht en Daem. De gevel van de brandweerkazerne en de Academie blijven bewaard en worden herbestemd. Daarnaast komt een nieuwbouwdeel.

Duurzaam

Het nieuwe project herbergt een mix aan functies, met voldoende aandacht voor wonen, publieke ruimte en groenaanleg. Daarbij zijn de richtlijnen voor passief bouwen gevolgd, met als ambitie E40. Tegelijk is gestreefd naar een logisch, low-tech gebouw, technisch eenvoudig te beheren en minimaal te onderhouden. Passieve maatregelen worden aangevuld met actieve maatregelen, zoals mechanische vraag-gestuurde ventilatie, via balansventilatie met warmte-recuperatie. Groendaken, infiltratiezones en een bufferbekken beperken de lozing van regenwater en passen in de ambitie voor een gesloten watercyclus. Ook de herbestemde delen worden technisch hedendaagse energie-efficiënte gebouwen, met respect voor het historische karakter.

Structurele ingrepen in het erfgoed

Structureel zijn de nieuwe wooneenheden open en flexibel ontworpen, met dragende betonwanden op alle verdiepingen. Deze steunen maximaal op de kolommenstructuur van de kelder met ondergrondse parking. Vlakke prefab betonplaten overspannen de modules in één keer.

In de herbestemde brandweerkazerne (1870) zijn de verdiepingsniveaus versterkt en aangepast via split levels. De Academie (1737) onderging het absolute minimum aan structurele ingrepen. In samenspraak met Monumentenzorg en Onroerend Erfgoed werd de bestaande structuur nagerekend en respectvol gerestaureerd en geconserveerd.

https://www.vkgroup.be/nl/projecten/academiestraat

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Van Roye