Boulevard urbain

Locatie

Seraing

Bouwheer

SPW

Startdatum

2013

Einddatum

2015

N90 - Ontwikkeling van een stedelijke boulevard tussen de straten van Charbonnage en Boncelles.
Beschrijving van de werkzaamheden:
- Sloop van huizen en magazijnen. / Realisatie van ondersteuningen en reconstitutie van gevels. / Algemene grondwerken.
- Realisatie van een landschap stormbekken in de buurt van de Six Bonniers. / Realisatie van een stormbekken begraven rue de Boncelles.
- Lokale kanalisatie van Cornillon. / Realisatie van aquaducten in regenwater voor de stedelijke boulevard.
- Verschaffen van gemeenschappelijke loopgraven voor de houding van de dealers.
- Realisatie van een stedelijke boulevard, inclusief centrale berm, trottoirs, rotondes ... (inclusief 11.300 m² bestrating).
- Realisatie van twee bruggen en een cilindrische afgeknotte structuur in cortenstaal.
- Realisatie van uitrustingen, straatmeubilair en plantages (inclusief 13.500 m² grasveld en 140 bomen).
- Verbindingen met perifere wegen en land van ingezetenen. / Diverse aangrenzende faciliteiten.
- Ontwikkeling van straten van Stenen en Strivay. / Stedelijke meubels.
- Terbeschikkingstelling van zes bushaltes, inclusief de bijbehorende trottoirs.
- Realisatie van een rioolwaterzuivering voor stedelijk afvalwater voor de stedelijke boulevard.
- Verplaatsing van MP- en BP-distributiepijpleidingen. / Verplaatsing en uitrusting in HV- en LV-kabels, kabeltelevisie en glasvezel.
- Vernieuwing van waterdistributiefaciliteiten in nodulair gietijzer. / Telecommunicatieapparatuur (koper en optische vezels).
- Realisatie van een deel van de riolering in de straat Guillaume d'Orange.
Tijdelijk bedrijf Galère - Betonac.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Betonac