Arena Tienen

Architecten

Jaspers-Eyers Architects

Locatie

Kazerneplein, 3300 Tienen

Bouwheer

Arena Development - PPS (Stad Tienen, DMI nv, Strabag Development)

Het project is opgevat als een stadsinbreidingsproject waarvan het masterplan werd opgemaakt door het bureau 51N4E. De invulling van de verschillende onderdelen van dit project werd door middel van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst vormgegeven door Jasper-Eyers Architecten enerzijds als master-architect, die tot op heden instaan voor het ontwerp van de renovatie “De Manège” tot stadsfeestzaal en de realisatie ervan, en het privatieve woongebouw “Residentie” de Kruisboog. Anderzijds werd via een internationale wedstrijd het ontwerp van de nieuwbouw van de Tekenacademie en de renovatie GC De Kruisboog gegund aan Eugeen Liebaut Architecten, met de uitvoering in samenspraak en opgevolgd door Jaspers-Eyers Architecten. De verdere ontwikkeling van de verschillende onderdelen van het totaalproject houdt onder andere nog in dat diverse gemengde bouwblokken gerealiseerd worden die een evenwicht zoeken tussen commerciële invulling, stedelijk wonen, ontspanning en parkeren. Het geheel van het project wordt gedragen door een pleinontwerp van landschapsarchitect Bas Smets in samenwerking met Grontmij.

De totale gebouwde oppervlakte zal straks, na uitvoering van alle onderdelen, voor wat het privatieve aandeel betreft, om en bij de 22.000 m² liggen, daar waar de totale oppervlakte van de publieke gebouwen, zijnde feestzaal “De Manège” (2.085 m²) en Cultuur- en Kunstencentrum De Kruisboog (7.870 m²), samen 9.955 m² vertegenwoordigd. De pleinaanleg zal op zijn beurt ongeveer 18.900 m² in beslag nemen. De verdere ontwikkeling van de site is inmiddels nog lopende, en met de realisatie van een eerste woonblok begint ook de pleingevel aan één zijde al vastere vormen aan te nemen. Het is de bedoeling dat de bezoeker vanuit de rand begeleidt wordt naar het centrum van de stad, en het project kan gebruiken als “hub” om over te gaan van gemotoriseerd verkeer naar winkel verkeer en op die wijze de stad kan beleven. Het project tracht op die wijze op termijn een ankerpunt te worden binnen het historische stedelijke weefsel.

Ondernemingen