Alpheuspoort

Architecten

SVR-ARCHITECTS NV

Locatie

Moorkensstraat, Berchem

Bouwheer

Vlaamse Poort nv.

Einddatum

2010

Het project omvat de nieuwbouw van een appartementencomplex met 51 woongelegenheden, een commerciële ruimte en een ondergrondse parking met 52 staanplaatsen. Het op te richten volume werd ingeplant rekening houdend met de historische bouwlijnen van het bouwblok, waardoor een inbreidingsvolume ontstaat tussen het voorblok van het Alpheusdal in de Williotstraat en het bestaande schoolgebouw in de Moorkensstraat. Door middel van diverse module-insnijdingen wordt er een verticaal ritme gecreëerd dat refereert naar de typische woonpercelering inde Moorkensstraat. De verticale raamopeningen volgen dit principe en zijn steeds ondergeschikt aan het volume, waardoor een zekere massiviteit wordt opgeroepen. Als bouwhoogte wordt verwezen naar de bestaande omgeving (woonblokken overzijde Williotstraat, bebouwing Moorkensstraat en bestaande schoolkapel). Het volume bestaat uit 5 bouwlagen met een 4de verdieping die inspringt ten opzichte van de voorgevellijn. Het project is volledig onderkelderd met een voorziening voor parkeerplaatsen.

De materialisatie wordt onderverdeeld in drie thema’s:

- Gevels: rode handvormsteen als parament met dunne voeg, geplaatst op een plint in donkere steen;

- Ramen: gemoffeld aluminium in lichtgrijze kleur met klare geïsoleerde beglazing;

- Alle dakuitsprongen op nivo +4 worden bekleed in zink. In de achtergevel wordt de binnenhoek bekleed in een metalen gevelbekleding.