Passieve kantoren Loyens & Loef

Architecten

BINST ARCHITECTS

Locatie

Etterbeek

Bouwheer

AG Real Estate

Startdatum

2017

Renovatie van een kantoorgebouw aan de voet van het Jubelpark. De opdrachtgever liet de ontwerpers vrij kiezen voor sloop en nieuwbouw of renovatie. Ons concept - dat resoluut kiest voor reconversie- geeft een gepast antwoord op de tekortkomingen van het bestaande kantoorgebouw. Dit zowel op energetisch als functioneel vlak. Het behoud van het betonnen skelet is kostenbesparend, vermindert de afvalproductie en verkort de werftijd. De nieuwe modulaire gevel wordt terugliggend geplaatst ten opzichte van het oorspronkelijk voorgevelvlak waardoor een interessante dieptewerking ontstaat. Deze zorgt bovendien voor een efficiënte structurele zonwering.
Niveau 8 wordt qua geveltypologie en materiaalkeuze als eigen identiteit benaderd waardoor het basisvolume minder log oogt en de schaal van het volledige bouwblok bescheidener overkomt. Langs de zuidoostzijde worden de 2 hoeken ingevuld met terrassen om zo een soberder geheel te creëren. De luchtigheid van de toegevoegde open hoeken maakt het gebouw aangenamer en leesbaarder.