Brussel: Gerechtsgebouw Themis

Architecten

Jaspers-Eyers Architects, Synergy Intl

Locatie

Brussel

Bouwheer

Regie der Gebouwen

Einddatum

2011

Het nieuwe gerechtsgebouw Themis bevindt zich in de directe nabijheid van het justitiepaleis aan het Poelaertplein. De Regie der Gebouwen huurt het gebouw voor een duurtijd van 18 jaar en 9 maanden. De rechtbank van koophandel, de Adviesraad van de magistratuur, de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting zijn er sinds juni 2011 gehuisvest.

Magistraten en griffiers beschikken er over functionele kantoren en moderne zittingszalen. Een aangepaste onthaaldienst en een specifieke beheers- en bewakingsdienst van het gebouw dragen bij tot de goede werking van de verschillende diensten.

Bij het ontwerp van het gebouw stond de harmonieuze integratie in de bestaande stedelijke omgeving voorop. Het gerechtsgebouw staat in verhouding met de omliggende gebouwen. De gritstructuur van de gevel met een gelijke verdeling van de ramen brengt dynamiek in het gebouw.

Het vroegere hoekgebouw werd volledig ontmanteld, alleen de ondergrondse niveaus werden behouden en daar waar nodig voorzien van bijkomende steunkolommen. Het gebouw is functioneel ingedeeld en voldoet aan de huidige eisen inzake veiligheid, gezondheid, efficiënt energiegebruik en comfort. De nodige aandacht werd besteed aan de kwaliteit van de gebruikte materialen en de afwerking. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie stelden het behoefteprogramma op en volgden de werken op.

Het gebouw heeft een totale oppervlakte van ca. 12.400 m². Dit omvat zittingszalen, kantoren (8.200 m²), archieflokalen (ongeveer 990 m²), technische lokalen, sanitaire ruimten en een parking met 80 parkeerplaatsen. Het gebouw telt vier ondergrondse en tien bovengrondse verdiepingen (met inbegrip van technische verdieping op het dak).

Ondernemingen

Overige ondernemingen
IMMO Jean Jacobs NV & QB19 NV.