Doornik - Financiecentrum

Architecten

Yellowstone Architecture, arch. Pierre John

Locatie

Doornik

Bouwheer

Immobel

Einddatum

2011

Het nieuwe Financiecentrum in Doornik werd officieel geopend op 31 mei 2011. De diensten van de FOD Financiën (Douane & Accijnzen, Registratie, Kadaster, Directe Belastingen, BTW, Invordering, Hypotheekbewaring) waren voordien over verschillende verouderde gebouwen verspreid. De centralisatie van de verschillende diensten biedt een grotere functionaliteit en verhoogt de dienstverlening aan de bevolking.

De Regie der Gebouwen en de FOD Financiën aanvaardden het voorstel van de nv Immobel om de vroegere coöperatieve L’Avenir en het aangrenzende verouderde gebouw (rue du Château) te renoveren en er een nieuw financiecentrum van te maken.

De site werd in verschillende fasen gerenoveerd. De eerste fase had betrekking op de vroegere coöperatieve in de rue du Rempart en de tweede fase ging om het complex langs en achter de rue du Château. De draagstructuren van het complex, zoals balken, kolommen, volledige of gedeeltelijke vloeren, bleven bewaard.

Het gebouw telt vier verdiepingen. Het heeft een natuurlijke lichtinval door de aanleg van patio’s of atriums die toegang geven tot de verschillende in het gebouw aanwezige functies. De gelijkvloerse verdieping bestaat uit twee onthaalruimten, kantoren en een zelfbedieningsrestaurant van 250 m². De kantoren zijn ingericht als landschapskantoor of individueel kantoor. Het gebouw is uitgevoerd in zachte tinten.

De technische installaties zijn volledig vernieuwd en beantwoorden zo aan de huidige comforteisen. Het complex is voorzien van de nodige veiligheidssystemen (brand, inbraak, oproep). Op het vlak van duurzaamheid is het complex voorzien van regenwaterreservoirs en zonnecollectoren.

Overige ondernemingen
Réforme S.A.