Ministerieel kabinet van het Waalse Gewest

Architecten

Atelier de l'Arbre d'Or

Locatie

Wijk Célestines, Namen

Bouwheer

CELES / IMMO CELESTINES

Einddatum

1997

De inplanting van dit ministeriële kabinet in het hart van de wijk Célestines past in het kader van een omvangrijk renovatieproject van drie stedelijke huizenblokken die zich in de sterk verloederde zone van "La Corbeille de Namur" (de binnenstad) bevinden.

Het oude klooster "Couvent des Célestines", een beschermd monument uit de 17e eeuw, werd eerst gerestaureerd. Dit gebouw, dat werd uitgebreid met de tweelingbouwvolumes van de Moulins de l’Étoile (19e eeuw), herbergt een ministerieel kabinet.

De gevels en de daken werden net als de originele structuren bewaard: draagmuren, balken, vloeren en geraamten in eikenhout.