Centre de protonthérapie in Orsay

Architecten

Bureau d’architecture greisch s.r.l.

Locatie

Orsay, Frankrijk

Bouwheer

Institut Curie (Parijs, Frankrijk)

Einddatum

2009

Het algemene bouwvolume van de annex respecteert de huidige verhoudingen van het gebouw. De nieuwe vleugel wordt gekoppeld aan de westgevel waar hij een volume vormt dat langs het bestaande gebouw loopt. De technische zones, het cyclotron en de nieuwe behandelingskamer met isocentrische arm zijn verspreid over drie niveaus en bevinden zich aan de zuidkant van het gebouw tot in het talud achteraan het gebouw. De zijvleugel die tegen de westgevel aanleunt, is smal en lang en strekt zich uit over één niveau in lijn met het volume van de bestaande gebouwen in de buurt. Het bestaande gebouw en de nieuwe annex zijn met elkaar verbonden over de lengte van de uitstekende vleugel via een gang die bovenaan helemaal beglaasd is en die leidt naar de nieuwe kantoren en andere voorgestelde lokalen. Door de verbinding tussen het bestaande en het nieuwe gebouw in glas uit te voeren, kon de bestaande gevel behouden blijven. Voor de bouw van de nieuwe vleugel moesten dus geen bestaande muren worden afgebroken, buiten enkele openingen hier en daar voor de passage van de verbindingen. De uitbreiding bevat kantoren, verzorgingszalen en administratieve lokalen evenals een uitbreiding van de technische lokalen, namelijk het cyclotron en de nieuwe behandelingszaal met isocentrische arm. Hierdoor konden de activiteiten van het centrum worden aangepast.

Over de hele lengte van de westgevel vertoont het terrein een vlak reliëf waarna het flink omhoog gaat aan de achterzijde van het gebouw, waar zich een bebost talud bevindt. Het bestaande gebouw heeft een eenvoudige volumetrie die zich over verschillende, naast elkaar geplaatste, rechthoekige volumes uitstrekt. De gevel is uitgevoerd in grijs-beige prefab-betonpanelen en de daken zijn plat met uitstekende kroonlijsten. Het bebouwbare potentieel van het perceel voor de uitbreiding bevindt zich in het westen, langs de bestaande gevel, en in het zuiden van het gebouw, op de plaats van de bestaande bufferzone, van de weg en tot het beboste talud.

De materialen die zijn gebruikt voor het gebouw langs de westgevel zijn een beplanking in spiegelinox en glas. Het gedeelte achteraan het gebouw, dat de technische verdiepingen herbergt, is bekleed met donkergrijs gelakt staal om de weerspiegelende bekleding van de westvleugel geen concurrentie aan te doen. De integratie van de gebouwen in de site wordt verzekerd door de materiaalkeuze. De keuze voor een gevelbekleding in spiegelinox berust voornamelijk in het feit dat de textuur de beboste omgeving en groene ruimte waarin het gebouw is ingeplant, perfect weerspiegelt. Voor de gevelbekleding van het gedeelte op het talud ging de keuze naar een neutrale tint zodat deze niet concurreert met de spiegelbekleding.