Auditorium voor de faculteit geneeskunde van de ULB

Architecten

Samyn and Partners architects & engineers

Locatie

Anderlecht

Bouwheer

ULB

Startdatum

1992

Einddatum

1993

Ondanks zijn middelmatige omvang (een oppervlakte van ongeveer 2.000 m²) is het project van symbolisch belang vanwege de activiteiten waarvoor het werd ontworpen. Het ontwerp werd beïnvloed door drie belangrijke doelstellingen: zo volledig mogelijk tegemoetkomen aan de verschillende functionele vereisten, binnen een beperkt budget blijven en een gebouw creëren dat symbolisch is vanwege zijn bevoorrechte positie en betekenis op de campus terwijl het uitermate functioneel blijft.

Het ronde auditorium, de centrale ruimte in het gebouw, biedt op een minimale oppervlakte plaats aan 500 zitplaatsen van waaruit het podium optimaal zichtbaar en hoorbaar is. De lay-out van de zitplaatsen werd vooral ontworpen voor een optimaal zicht. De absorberende muren van de cilindrische aula en de steile plaatsing van de zitrijen staan garant voor een goede akoestiek.

Een oplossing voor de ontwerpproblemen die de grote omvang van het auditorium stelde, is de S-vormige middengang die strenge veiligheidsregels naleeft volgens dewelke rijen maximaal 20 zitplaatsen mogen hebben, en vermijdt dringen op de middelste stoelen.

Daglicht is een belangrijk element voor een dergelijke ruimte. Het komt binnen via horizontale openingen in de aulamuur. Het draagt bij tot de levenskwaliteit en neemt het gevoel van claustrofobie of paniek weg. Bovendien geeft het uitzicht naar buiten de gebruikers referentiepunten in de buitenwereld.

Het auditorium is de kern van het ontwerp en zijn ronde vorm werd doorgetrokken in de rest van het project. De ronde vorm van de lobby creëert een gastvrije inkom- en onthaalzone. De lobby is typisch voor de dubbele functie van het project: tegelijkertijd open naar de buitenwereld en op zichzelf gesloten. In de kelder biedt de cirkelvormige organisatie akoestische, visuele en ontwerpvoordelen voor de vergaderzalen, het secretariaat en het kantoor van de voorzitter.

Ondernemingen