Siemens Smart Infrastructure

Adres

Siemens Smart Infrastructure

Guido Gezellestraat 123

B-1654 Beersel

Website

www.siemens.be/smartbuildings

Email

https://new.siemens.com/be/nl/products/buildingtechnologies/smart-buildings-contact.html

Telefoonnummer

+32 (0)2 536 21 11

Verantwoorde omgevingen creëren

Smart Infrastructure van Siemens verbindt energiesystemen, gebouwtechnologieën en industrieën op intelligente wijze om onze veranderende manier van leven en werken technologisch te begeleiden. Op die manier helpen zij klanten om hun beschikbare middelen optimaal aan te wenden.

Smart Infrastructure brengt twee domeinen samen (energy management & building technologies) die beiden sterke veranderingen ondergaan door enerzijds digitalisering en anderzijds de maatschappelijke uitdagingen, zoals de verlaging van de CO2-uitstoot, decentralisatie, verstedelijking en duurzaamheid. Een interessant voorbeeld hiervan vinden we in Finland, waar Siemens met zijn slimme energieplatform het winkelcentrum Sello omvormde tot een virtuele elektriciteitscentrale: dankzij automatisering worden er, in functie van de marktbehoefte, beslist tot de aankoop en opslag van energie, alsook tot het gebruik van de opgeslagen energie.
Siemens beschikt over een allesomvattend aanbod: laag- en middenspanningselektriciteitsdistributie (Totally Integrated Power), energieautomatisering en smart grids (planning en simulatie, hernieuwbare energie en e-mobiliteit, elektrische onderstations, cybersecurity, Grid Diagnostic Suite…), alsook systemen, oplossingen, producten en diensten voor het veilige en efficiënte beheer van gebouwen.
Op weg naar slimme gebouwen…
Als een van de toonaangevende leveranciers van IoT-platformen voor slimme gebouwen, maakt Siemens gebouwen en infrastructuur energiezuinig, veilig en goed beschermd en ondersteunt het bedrijf zijn klanten bij de transitie naar slimme gebouwen, zowel via een uitgebreid aanbod aan systemen als met oplossingen voor specifieke markten zoals Smart Office, Life Science, Data Center en Smart Hospital. Het uitgangspunt van deze aanpak is het open en geïntegreerde gebouwbeheersysteem Desigo CC, aangevuld met een uitgebreid portfolio van producten en systemen voor gebouwbeheer, ruimteautomatisering, veldapparatuur, brandbeveiliging en geïntegreerde beveiliging.
Siemens breidde onlangs zijn aanbod uit met andere IoT-oplossingen zoals Comfy (werkplekapp) en Enlighted (IoT-sensoren) die niet enkel de analyse van de gebouwprestaties aanzienlijk vergemakkelijken maar ook het welzijn van de gebruikers verhogen.
Digitalisering versnelt optimalisatie
Digitalisering laat gebouwen communiceren en duidelijke inzichten op deze waarden stellen ons in staat om de prestaties van de gebouwen continu te verbeteren. Het cloud-based platform Navigator laat toe om de ressources te analyseren, te vergelijken en te optimaliseren met het oog op predictief onderhoud en energiebeheer.
Om een exacte balans te maken van een energiebesparingsproject kunnen klanten een beroep doen op ons Intelligent Building Operation Center (IBOC) in Huizingen. We maken ook gebruik van de digitale weergave van gebouwgegevens (BIM) om de productiviteit in de bouwsector aanzienlijk te verbeteren.
Elektriciteit: eeuwige essentiële energiebron met nieuwe uitdagingen
Onze wereld evolueert razendsnel en meer en meer lokale initiatieven brengen de energieproductie en de energievraag samen. Innovatieve systemen voor het systematische beheer van gegevens zorgen voor de doeltreffende distributie van energie via smart grids. Zo gebruikt de Waalse distributienetwerkoperator ORES het cloudplatform MindSphere van Siemens om data in realtime, op elk moment en op verschillende plaatsen te kunnen raadplegen en beheren, maar ook om een belangrijke stap te zetten naar de heruitbalancering van het regionale energienet.
Smart grids, maar ook opslagsystemen en prosumenten, openen nieuwe mogelijkheden om de flexibiliteit en de betrouwbaarheid van ons energiesysteem te verbeteren. Voor de energieleveranciers en netwerkbeheerders, maar ook voor bedrijven en particulieren, biedt dit unieke kansen om een actieve rol te spelen in de uittekening van nieuwe bedrijfsmodellen. Veel van deze mogelijkheden ontstaan op het raakvlak tussen enerzijds het energienet en anderzijds de prosumenten en de consumenten. Dit ‘raakvlak’ wordt de ‘rand’ van het elektriciteitsnet (of grid edge) genoemd. Om deze nieuwe vormen van interactie mogelijk te maken, zet Smart Infrastructure van Siemens zijn expertise op het vlak van technologieën voor gebouwbeheer en energiebeheer (micronet, virtuele centrales, e-mobiliteit, enz.) in. Siemens biedt een antwoord op elke uitdaging!

Referenties