BE-CERT

Adres

BE-CERT

Edmond Van Nieuwenhuyselaan 6

B-1160 Brussel

Website

www.be-cert.be

Email

info@be-cert.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 234 67 60

Kwaliteit voor alles

Een kwaliteitsvolle bouwconstructie is onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsvolle grondstoffen. Daarom kiest u best voor stortklaar beton, mortel en bouwkalk met een kwaliteitslabel. In België is BE-CERT de organisatie die voor deze producten de certificatie beheert, en de certificaten op een uiterst professionele en onafhankelijke manier toekent.

Het afleveren van een CE-certificaat gebeurt op Europees niveau door een ‘aangemelde instantie’ op basis van een geharmoniseerde norm. In België vervult BE-CERT deze rol voor metselmortel, bouwkalk en de grondstoffen van beton. “Wij behandelen de aanvragen en laten kwaliteitsaudits en monsteranalyses uitvoeren”, vertelt directrice Caroline Ladang. “Daarna beslissen we over de uiteindelijke toekenning en de verlenging van het CE-certificaat.”
Omdat de CE-markering niet alle kwaliteitsverwachtingen afdekt, zijn de vrijwillige kwaliteitsmerken, zoals het BENOR-merk, van groot belang voor de gebruikers. Om de neutraliteit daarvan te waarborgen, duidt vzw BENOR sectororganismen aan (zoals BE-CERT) die alle belanghebbenden rond de tafel brengen. “Het proces is gelijkaardig als bij de CE-markering, maar de voorwaarden zijn veel strikter,” aldus Caroline Ladang. “Centraal staat het garanderen van de kwaliteit die de gebruiker verwacht van het product in zijn toepassing. Het is een vrij complexe materie waarin we de aanvragers graag wegwijs maken. En dit gebeurt op een moderne manier, want vorig jaar implementeerden we een nieuw Extranet waarmee we efficiënt en op een gebruiksvriendelijke manier informatie beschikbaar kunnen stellen. De producenten krijgen er directe toegang tot al hun relevante documenten, zoals overeenkomst, facturen, … Tevens vinden gebruikers er steeds de certificaten en een 100% accurate en actuele lijst van de gecertificeerde producenten en producten. Kortom, het is de ideale tool om na te gaan of het gebruikte product wel degelijk veilig en kwaliteitsvol is.” https://extranet.be-cert.be

Referenties