DS Plastics Watertight Solutions

Adres

DS Plastics Watertight Solutions

Mosten 18

B-9160 Lokeren

Website

www.dsplasticsgroup.com

Email

sales@dsplastics.be

Telefoonnummer

+32 (0)9 280 78 80

DE oplossing voor duurzaam waterbeheer

Water is een onmisbare grondstof voor het menselijk leven en essentieel voor de natuurlijke balans op aarde. Als we er niet zorgvuldig mee omgaan, kunnen we in de toekomst geconfronteerd worden met schaarste en overlast. DS Plastics Watertight Solutions is zich bewust van deze uitdagingen en zet zich in om water op een duurzame manier te beheersen, behandelen en af te voeren.

De toenemende bevolking, het stijgende waterverbruik en de extreme weersomstandigheden zijn een wake-upcall voor ons allemaal. We moeten dringend ons waterbeleid herzien en slimmer en milieuvriendelijker omgaan met water om het te vrijwaren voor toekomstige generaties. DS Plastics Watertight Solutions biedt daarom een breed scala aan oplossingen die bijdragen aan een beter milieu.
Water hergebruiken
“Een belangrijk onderdeel van ons waterbeheer is regenwaterbeheersing”, zegt CEO Tom Henneman. “Door hemelwater gecontroleerd vast te houden, te bufferen en af te voeren, kunnen we het op een nuttige manier hergebruiken en het rioleringsstelsel ontlasten. We bieden daarvoor ondergrondse opslagtanks en regenwaterputten, bovengrondse stockagetanks en regentonnen, regenwaterfilters, regenwaterrecuperatiessystemen en regenwaterinfiltratie aan.” Daarnaast biedt DS Plastics oplossingen voor afvalwater, zoals septische en pompputten, zuiveringsstations en vet-, olie- en benzineafscheiders.
Industrieel en privé maatwerk
Omdat een standaardoplossing niet altijd soelaas brengt, biedt DS Plastics ook maatwerk constructies in Hdpe aan, waaronder inspectieputten van Ø400mm tot Ø1200mm of groter op aanvraag. Ook trek-, meter- en filterputten of verluchtingen in HDPE zijn mogelijk. Voor de chemische sector bieden we lekbakken, al dan niet met rooster, en opvangbakken die gemaakt worden “volgens specificaties en vereisten van de klant”, weet Tom Henneman. Voor renovatieprojecten fabriceren we op maat gemaakte septische putten, RWA-tanken. Deze kunnen ter plaatse gelast worden, zelfs in ruimtes met beperkte toegang. Ook maatwerk bloembakken en vijverbakken behoren tot de mogelijkheden.

Referenties