Botec

Adres

Botec

Sportstraat 42-44

B-2160 Wommelgem

Website

www.botec.be

Email

info@botec.be

Telefoonnummer

+32 (0)3 354 36 18

De no-nonsens aanpak van een gedreven en ervaren adviesbureau en aan de slag met BIM
Ingenieursbureau Botec - opgericht in 1993 - is een dynamisch adviesbureau dat instaat voor de technische invulling van gebouwen. Ingenieursbureau Botec is werkzaam in verschillende sectoren, maar vooral gespecialiseerd in de uitrusting van gebouwen in de gezondheids- en verzorgingssector.

Het aanbod van Ingenieursbureau Botec is zeer gevarieerd. De onderneming ontwerpt en coördineert de uitvoering van alle technische uitrustingen in gebouwen. Dat betreft onder meer sanitaire installaties, elektronische uitrusting, verwarming en verluchting, transportsystemen, keukenuitrustingen, buitenverlichting gebouwen, verdeelnetten van medische en industriële gassen, speciale medische technieken en vaste medische uitrusting, enz. De focus ligt steeds op het minimaal gebruik van energie, water en grondstoffen in het kader van duurzaam bouwen en op maximaal comfort voor de gebruikers. Parallel hiermee wordt er gestreefd naar zo laag mogelijke onderhoudskosten.
Als expert in de zorgsector wordt Ingenieursbureau Botec ingeschakeld bij nieuwbouw- en renovatieprojecten voor zowel assistentiewoningen, woonzorgcentra voor bejaarden of andersvaliden, en in ziekenhuizen. In ziekenhuizen geldt een bijzondere aandacht voor de zeer technische diensten zoals hartzorg, intensieve zorgen, operatiekwartieren, medische beeldvorming, en observatie-, specifieke behandelings- en onderzoeksafdelingen. Om het beeld compleet te maken: ook de transportsector, de sociale woningbouw en overige utiliteitsbouw behoren tot de opdrachtgevers.
Ingenieursbureau Botec is mee met BIM (Building Information Modeling). Het toenemend gebruik ervan revolutioneert de hele bouwsector. Het grootste doel van BIM is het verminderen van de kosten, van de projecttijd, van de onderbrekingen, van het afval, van het energieverbruik. Het beïnvloedt zeer gunstig de verbetering van de communicatie tussen alle partijen in ontwerp en bij de uitvoering en het gebruik van het bouwproject, van de continuïteit van de informatie, van de prestaties van een gebouw, van de veiligheid van het gebruik en het gemak van het onderhoud.
Het enthousiasme van Ingenieursbureau Botec werkt aanstekelijk voor de klanten. Het familiebedrijf kent een enorme ambitie en gedrevenheid bij de bestuurders en kan daarbij rekenen op deskundige medewerkers die zich betrokken voelen bij elk project. De no-nonsens aanpak van Ingenieursbureau Botec vertaalt zich in talloze referenties:
WZC’s: De Spoele voor OCMW Sint-Niklaas: 128 bedden, waarbij een eerste grondbuiscollector werd toegepast om de overschrijdingsuren van temperaturen boven 28 °C in residentenzones en publieke ruimten tot nul te beperken; Reigersvliet voor OCMW Leopoldsburg: 70 bedden; Zusterhof Campus OLV te Geel: 51 zorgflats, 46 assistentiewoningen, 15 eenheden in dagverzorgingscentrum en 5 plaatsen kortverblijf; Broekpoort voor OCMW Vilvoorde: 198 bewoners; Craeyenhof voor OCMW Zwijndrecht: 60 bewoners en 10 plaatsen kortverblijf, de vervangingsnieuwbouw Ten Weldebrouc voor OCMW Willebroek zijn alle in gebruik.
Momenteel is in uitvoering: Hof ter Schelde voor MKL. Het betreft een nieuwbouw woonzorgcentrum en nursing home met als bijzondere toepassing een grondbuiscollector van 50 000 m³/u waardoor op basis van zonnestudie en warmtelastsimulaties alle actieve koeling werd vermeden voor residentenzones en publieke ruimten.
Ziekenhuizen: AZ Jan Palfijn, Merksem voor ZNA vzw: verbouwing Centrale sterilisatie, Labo, uitbreiding en verbouwing afdeling Spoedgevallen, nieuwbouw beddenhuis, daghospitaal, reorganisatie radiotherapie, energierecuperatie op de oorspronkelijke basisventilatie, nieuwe verbindingstunnel tussen het energiegebouw en het ziekenhuis, volledige herinrichting van de bestaande stookplaats in een ziekenhuis in werking; AZ Monica vzw Campus Deurne: Labo Pathologie, koppeling noodaggregaten, herinrichting technische ruimte, inrichting MRI, verbouwing OK’s en uitbreiding recovery, uitbreiding van een in dienst blijvende spoed, een nieuw labo, de uitrusting van een nieuw endoscopisch platform.
AZ Middelheim voor ZNA vzw: herbestemming van de afdeling geriatrie, de vervanging van de hoofdnetten sanitair water, de herinrichting van een nieuwe intensieve zorgen, aanpassingen aan de 50 jaar oude plofkoten, voorbereidende studies voor de vervanging van het buizentransportsysteem, renovatie van het dagziekenhuis, herlocatie van de directiediensten.
Ingenieursbureau BOTEC vertegenwoordigt Ingenium bij de werfopvolging van de in uitvoering zijnde nieuwbouw van AZ Sint-Maarten te Mechelen en maakt hierbij gebruik van de knowhow op het vlak van Revit. Bedrijvencentrum Auxilia is een polikliniek met appartementen en parking met 3 niveaus van 5.000 m² voor Gezondheidszorg Antwerpen vzw.
Woningbouw: de renovatie van 88 appartementen en 14 nieuwbouwappartementen voor Woonpunt Mechelen cvba is afgewerkt; het stedelijk complex van 98 luxeappartementen, kantoren, museale ruimten en ondersteunende diensten in opdracht van Vervoordt RE nv is ondertussen een nieuwe waarde aan het Albertkanaal in Wijnegem. De nieuwbouwptrojecten De Werve Hoef met 57 appartementen en 3 winkelruimtes te Wijnegem, Deurne Dorp, bestaande uit kantoren, woningen, appartementen en een commerciële ruimte, te Deurne, Lokerenschuif met 49 wooneenheden en ondergrondse parking te Turnhout en Hellegat met 47 appartementen en ondergrondse parking te Turnhout, alle in opdracht van verschillende huisvestingsmaatschappijen, zijn in uitvoering.
Scholen: de nieuwbouw voor Bulo Buso en voor dagopvang met kinderboerderij in Brecht iov het Provincialaat der Broeders van Liefde werd recent in gebruik genomen; Gebouw Z voor de Toegepaste Ingenieurswetenschappen aan de UA wordt beschouwd als een ‘levend labo’ waar de ingenieurs is spe van een praktische opleiding genieten; de wetenschapslokalen van het VTI Mariëndaal en de Onderwijskeukens van het Sint-Jan Berchmanscollege te Diest werden zeer positief onthaald door de leerlingen en tenslotte zijn de renovaties van verschillende scholen in Antwerpen (Van Peenenstraat, Verschansingstraat en Lange Gasthuisstraat) iov AG Vespa en AGSO in ontwerp.
Industrie en kantoorgebouwen: uitbreiding koffiebranderij met magazijn te Rotselaar in opdracht van JAVA bvba; opbouwen van een zonnewering op basis van doorzichtige zonnecollectoren voor het hoofdkantoor van De Lijn te Mechelen; het optimalisatieproject van de hvac installatie in de gebouwen van INBEV in opdracht van Fortis Lease, is in uitvoering.
Restauratie: Ingenieursbureau Botec werkt hierbij mee aan de herbestemming van het Museum Smidt van Gelder in Antwerpen.

Referenties