Centraal Ziekenhuis Douera

Architecten

archipelago architects, En collaboration avec : Ellyps sa (TS), SATEM sa. / BAEV nv(AR) In samenwerking met: Ellyps nv (ST), SATEM nv

Locatie

Algerije

De formele eenvoud van het witte volume dat evenwichtig is ingeplant op de top van de site geeft het ziekenhuis een sterk en gemakkelijk herkenbaar imago. De aanleg in terrassen ademt de geschiedenis uit van de site en is geïnspireerd op de traditionele organisatie van de bewerkte hellingen. Het claustramotief van de noord- en zuidgevels is geïnspireerd op de wijnstokken die groeien op de heuvel. Een manier om hulde te brengen aan de site en aan de vele generaties die ze vorm hebben gegeven. 

De activiteiten van het ziekenhuis zijn in hoofdzaak verspreid over 3 verdiepingen die zijn georganiseerd rond binnentuinen. Een centrale verkeersas voor het personeel en de logistiek loopt dwars door het project van noord naar zuid, terwijl het verkeer van het publiek naar de rand van de diensten is opgeschoven. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de interne stromen en de bezoekers, het medisch personeel en de externe patiënten van elkaar worden afgescheiden.

Daglicht is overal aanwezig. Het verbindt het personeel met de buitenwereld en geeft ritme aan het verblijf van de patiënten. De gevels zijn voorzien van zonwerende systemen, aangepast aan de richting: horizontale roosters en zonwering in het zuiden, verticale lamellen waar de zon opkomt en weer ondergaat. In het ziekenhuis zelf verlichten de tuinen de verkeersassen en de diensten. Rondom zorgt het groen voor schaduw op de terrassen en de parkings. En het hult de heuvel in een heus plantendeken.

De flexibiliteit wordt gewaarborgd door een vierkant modulair stramien met een zijde van 7,50 m dat de afmetingen bepaalt van het hele project. De diensten worden ondergebracht in dit stramien en langs de grote assen op een zodanige manier dat latere aanpassingen, zelfs de meest ingrijpende, perfect programmeerbaar zijn zonder dat daarbij de algemene werking van het ziekenhuis moet worden gewijzigd.

De verkeers- en technische netwerken zijn “open-end” waardoor die in de toekomst kunnen worden uitgebreid om het ziekenhuis naar het zuiden toe of langs de twee zijgevels nog te vergroten. Ook naar het zuidoosten toe zijn er uitbreidingsmogelijkheden om activiteiten te organiseren die verwant zijn aan het ziekenhuis.

Ondernemingen