Ambassade van België in Kinshasa

Architecten

A2M

Locatie

Boulevard du 30 juin, Kinshasa, Democratische Republiek Congo

Bouwheer

FOD Buitenlandse Zaken

Startdatum

2014

Einddatum

2016

Doel van het project is het hergroeperen van de verschillende gebouwen van de ambassade in één enkel nieuw comfortabel en veilig gebouw.

Architecturaal ontwerp

Als openbaar gebouw, het officiële imago van België in een hoofdstad in het buitenland met een heterogeen programma dat het onthaal van het publiek en functies die beschermd moeten worden omvat, is de ambassade een ingewikkeld gebouw. Om zijn symbolische dimensie aan te moedigen en tegelijkertijd zijn functionaliteit te waarborgen hebben wij voorgesteld niet verder in te zetten op deze diversiteit, maar integendeel te vertrekken van een eenvoudige stadsinplanting die moet zorgen voor een heldere en efficiënte verdeling van de ruimte.

De inplanting van het gebouw, in de buurt van de verkeersassen, stemt overeen met zijn status.

De ambassade, waar beveiligde plaatsen in zijn ondergebracht, is eerst en vooral de uitdrukking van openheid, dialoog, diplomatie.

De gebouwenenvelop speelt een bepalende rol. Naar het evenbeeld van het project legt ze zich toe op erg verschillende doelen.

De gevel vertegenwoordigt België. Ze moet beantwoorden aan specifieke technische voorschriften. Het specifieke klimaat van Kinshasa, hoge temperaturen en vochtigheid, vereisen speciale voorschriften die nog meer het belang van de envelop in het ontwerp van een passiefgebouw benadrukken. In de gevel moeten trouwens ook veiligheidsinrichtingen worden voorzien. Naast de technische voorschriften laat de architecturale signatuur een subtiel spel van uniformisering van deze envelop toe dankzij eenzelfde motief dat wordt bekomen door de zonneschermen die door hun oriëntatie voor een gevarieerd ritme zorgen.

Ondernemingen