A2M

Adres

A2M

Chaussée de Boondael 6 bte 13

B-1050 Bruxelles / Brussel

Website

http://www.a2m.be/

Email

info@a2m.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 640 51 81

Sinds zijn oprichting in 2000 heeft A2M zich ten doel gesteld onze wereld leefbaarder te maken door te ijveren voor een kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur met een hoge milieuwaarde. Deze houding, die nu een methodologie is geworden, stelt ons in staat nieuwe gebieden te ontdekken op zoek naar een visie voor de aanpak van de huidige maatschappelijke, stedelijke, functionele en vormelijke kwesties. De bedrijfsprojecten geven dit universum weer middels een elegant, adequaat en hedendaags vocabulaire.
Het enthousiasme van de jaren van economische overvloed en technologische vooruitgang, waarvan we wilden geloven dat we hiermee van alle beperkingen verlost zouden zijn, behoort tot het verleden en we moeten de werkelijkheid onder ogen zien: ofschoon het heelal waarin we leven oneindig is, geldt dit niet voor onze wereld. De wereld niet langer als een bron van onbeperkte grondstoffen, maar als een wereld met eindige dimensies zien, leidt noodzakelijkerwijs tot de hervorming van de bouwsector, waarvan de grote impact wat betreft de behoefte aan energiebronnen en afvalproductie ons wel bekend is.
Wij zijn van mening dat het politiek verantwoord is om een duurzame architectuur te vervaardigen, ook met betrekking tot een stad, en we zijn ervan overtuigd dat de beste manier om deze duurzaamheid te bereiken, de focus op de energiedimensie van gebouwen is.

De infrastructuur en de faciliteiten die we bouwen, dienen van hoogstaande kwaliteit te zijn, zodat er minder materiaal en minder energiestromen nodig zijn; ze moeten optimaal functioneren met minder (energie, onderhoud e.d.). Het geheel wordt hier steeds beter in kaart gebracht: alles wijst op de noodzaak van energiecriteria die zo efficiënt zijn als die van de passiefstandaard. Dit blijkt de relevantste designtool te zijn die tot onze beschikking staat om in deze richting op een concrete, significante en pragmatische wijze voortgang te boeken.
Deze initiële keuze om zich uitsluitend op duurzame projecten te concentreren (ons eerste passiefgebouw werd in 2002 ontworpen) houdt verband met het besluit om een ethische en esthetische lijn te trekken en tevens te streven naar de heldere verwoording van onze aanpak in overeenstemming met de verwachtingen van de gebruikers en de realiteit van de bestemmingsplannen in het veld.

Duurzaam bouwen is echter niet alleen afgestemd op een efficiëntere, maar ook op een veerkrachtigere bouw, die in staat is om zijn rendementsniveau te behouden ondanks het veranderende klimaat en de grillige techniek. Aangezien de efficiëntste gebouwen met de geavanceerdste technologische systemen ook het kwetsbaarst zijn, dient ons design twee grondprincipes te combineren: zorgen voor een optimaal energierendement voor de lange termijn. Tegenwoordig is de passiefstandaard niet langer een vraag meer, maar een noodzakelijke voorwaarde voor het streven naar een duurzame architectuur.

Wil een gebouw efficiënt zijn, dan moet het allereerst intelligent zijn. Hiervoor moet het volgens ons gebruikmaken van de site waar het zich bevindt. De gewone bestanddelen, de dichtheid van het gebouwenblok en de breedte van de straten erlangs zijn bepalend voor de blootstelling aan de zon, de aspecten waaraan voorrang moet worden gegeven en de mate van de te bereiken compactheid. Deze oude onderdelen van het architectuurontwerp, die in onze tijd met de beloften van de technologie in de vergetelheid zijn geraakt, zijn van vitaal belang voor de passieve architectuur die wij praktiseren.

Onze methode komt erop neer dat al vanaf het begin alle te overwegen parameters worden geïntegreerd. De stedelijke aanpak dient ook al van meet af aan bij de bouw de ergonomische en energiegerelateerde overwegingen te omvatten. Daarom passen we een brede waaier aan competenties via deze reeks testen “in alle richtingen” toe. Dit zijn voor ons de eerste vereisten om de relevantie van een gebouw op een specifieke site voorbij zijn rendement te bepalen, met een bepaald programma voor private gebruikers.

In de loop van zijn projecten waar gespecialiseerde opleidingscursussen wereldwijd door zijn leden worden gegeven of bij zijn actieve deelname aan het tijdschrift be.passive, verkent A2M iedere richting om op eenvoudige en zuinige wijze de efficiëntste en relevantste gebouwen te creëren. Het nagestreefde doel is duidelijk niet energie of de architecturale vorm, maar de waarborg voor de voorwaarden van wat door de econoom Nicholas Georgescu-Roegen in 1973 “la joie de vivre” ("Vreugde van het leven") werd genoemd.

Realisaties