Bellevue

Architecten

A2M

Locatie

Henegouwenkaai 33, Sint-Jans-Molenbeek

Bouwheer

Nelson Canal, Hamilton Canal

Startdatum

2012

Einddatum

2015

Het project betreft 14 passiefwoningen, een hotel met 150 kamers, een evenementencentrum en de herstructurering van de Bellevuesite in Sint-Jans-Molenbeek.

Architecturale besluitvorming

De interventie op een karaktervolle site, getuige van het industrieel verleden van de plaats, benadrukt de bestaande massa’s en bevestigt tegelijkertijd het hedendaagse karakter van de  ruimten die een andere bestemming kregen.  Door de behouden intimiteit en de openstelling van de publieke ruimte op elkaar af te stemmen kon een openbare uitrusting worden geïnstalleerd in het hart van een eilandje omgeven door woningen.  

Algemene ecologie

Renovatie van een gebouw dat tot het erfgoed behoort die de passiefnorm benadert. Het gebouw heeft het label Voorbeeldgebouw. Alle aspecten van de duurzame ontwikkeling worden aangesproken (urbaniteit, energie, materies, waterbeheer, biodiversiteit).

Proces

Het ontwerp vertrekt van uitgevoerde stadsstudies van de plaatsen. Om de aanpak te bepalen werden meerdere formaliseringen van een openbare plaats die zich op de ruimten openstelt overwogen.  De inlijving van de woontoren met nieuwe woningen creëert een visueel merkteken langsheen het kanaal. De ombouw van de oude brouwerij tot hotel vereiste een soepele en efficiënte aanpak. Bij de inlijving van dit nieuwe programma werd rekening gehouden met het industrieel verleden van het bestaande bouwwerk. Als privébestelling met een beperkt budget vereist deze patrimoniumrenovatie een isolatie aan de binnenkant die zware meerkosten zou kunnen teweegbrengen. In dit geval kon het budget binnen de perken worden gehouden door een nauwe samenwerking van alle interveniënten.

Ondernemingen