Antwerpen-Simons / school van de helihaven

Architecten

A2M

Locatie

Simonsstraat, Frontispiesstraat, Antwerpsesteenweg, Brussel

Bouwheer

Housing Management van de Stad Brussel

Startdatum

2011

Einddatum

2015

Het programma omvat de bouw en de renovatie van de basisschool Helihaven voor 490 leerlingen, de bouw van 51 woningen en de bouw van kantoren en een lokaal voor onthaalouders voor de ONE.

Stedelijke uitdaging

Het project Antwerpen-Simons, in een dichtbevolkte wijk in volle ontwikkeling, voorziet op ingenieuze wijze een ingewikkeld programma dat harmonieus wordt geïntegreerd in de bestaande situatie.

Dit project biedt immers plaats aan een basisschool van 490 leerlingen, 51 woningen van diverse grootte, kantoren voor de ONE en een lokaal voor de onthaalouders. Dit veelzijdige programma wordt zowel geïntegreerd in nieuwe bouwwerken als in een bestaand gebouw.

Naast het logisch programma schuilt de uitdaging van dit project in de herinvoering van een stadscoherentie in deze wijk, die enerzijds is opgebouwd uit gesloten eilandjes, en anderzijds uit nieuwe bouwwerken aan de voorkant en omzoomd door hoge gebouwen die op open eilandjes werden gebouwd. In deze buurt met kantoren of sociale woningen, het ontbreekt aan openbare diensten en de zichtbaarheid ervan is onvoldoende om de openbare ruimte te animeren.

Strikt beschreven in de volumes van een BBP (bijzonder plan van aanleg) heeft het project betrekking op een perceel gelegen tussen de Simonsstraat, de Antwerpsesteenweg, de Nicolaystraat en de Frontispiesstraat.

Terwijl de bestaande situatie een open perceel van onduidelijke terreinen en een eilandje dat zich opent op de verzwakte stadsstructuur geeft, leidde de bouw van nieuwe volumes tot bouwwerken aan de andere kant van de straat die de tegenliggende straten hun karakter teruggaf. Dit geldt ook voor de inplanting, door het eilandje af te sluiten wordt de stadstructuur beter zichtbaar, de verwerking in eenzelfde coherent geheel van de verschillende functies zorgt dan weer voor een harmonieuze integratie van de programmacomplexiteit in de wijk. 

Op ingenieuze wijze wijkt het project af van het strikte programmacanvas door een duidelijke architecturale lezing van de volumes te geven en een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds het schoolgedeelte en anderzijds de woningen. 

Ondernemingen