SECO

Adres

SECO

Aarlenstraat 53

B-1040 Bruxelles / Brussel

Website

www.groupseco.be

Email

mail@seco.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 238 22 11

Gids in zoektocht naar optimale kwaliteit

Onafhankelijke technische expertise, certificatie en gefundeerde controles en inspecties brengen de bouwwereld naar een steeds hoger niveau. Het is een weg waaraan SECO al meer dan tachtig jaar met succes timmert. Opgericht door de bouwsector om de kwaliteit bij het ontwerp en de uitvoering van gebouwen en infrastructuurwerken te garanderen, is deze organisatie vandaag de onbetwiste leider op het gebied van risiconormalisatie en kwaliteitscontrole voor alle types van constructies.
Het belang van SECO illustreert zich het best met cijfers. De bijna 200 medewerkers in België zijn jaarlijks bij gemiddeld 800 projecten betrokken en voeren ongeveer 1.200 fabrieksinspecties uit. “Daarbij komen nog de talrijke vragen die we beantwoorden”, vertelt sales director ir. Bernard de Bruyckere. “We nemen onze coöperatieve rol immers erg serieus. Een voortdurende interactie met alle spelers in de bouwsector is onze bestaansreden en zit ingebakken in ons DNA. Daarom ook dat we ons in de eerste plaats als een partner zien die proactief bijdraagt tot het bouwproces door middel van een reële risicobeheersing. En dit onafhankelijk van het type of de complexiteit van de gebouwen of infrastructuurwerken.”
Van ontwerp tot exploitatie
De activiteiten van SECO kunnen in vier categorieën worden opgedeeld. Grosso modo weliswaar, want soms zijn er wel overlappingen. “Onze teams van technische experten begeleiden en ondersteunen de bouwactoren doorheen het hele bouwproces”, vertelt ir. Bernard de Bruyckere. “De stakeholders kunnen niet alleen tijdens het ontwerp en de uitvoering een beroep op ons doen, maar ook tijdens de exploitatie van een gebouw. Onze ingenieurs stabiliteit, staal, gevel en technische installaties laten toe om alle aspecten van uw gebouw of bouwwerk te analyseren. Als expert in brandbeveiliging en veiligheid helpen we een veilig en gezond kader voor elk bouwproject te creëren. Al uw voorstellen worden onder de loep genomen en mogelijke risico’s afgetoetst met de geldende regels en normen. Desgewenst evalueren we verschillende voorstellen zodat u telkens weer met de beste en meest pragmatische oplossing aan de slag kan.”
Controles met toegevoegde waarde
Een neutrale en vakkundige controle is dé sleutel voor een geslaagd eindresultaat, zowel bij renovatie en retrofitting van bestaande panden als bij nieuwbouwprojecten. Daarom is SECO zich doorheen de jaren steeds meer op deze activiteit gaan toeleggen. “Onze technische verificaties en adviezen richten zich voornamelijk op duurzaamheid en aspecten van comfort en energieverbruik”, vertelt ir. Bernard de Bruyckere. “Daarom toetsen we het ontwerp en de werkzaamheden aan de regels van goed vakmanschap en de regelgeving inzake brandveiligheid. Ook hier weer ligt onze toegevoegde waarde in het analyseren van technisch en financieel haalbare alternatieven. We streven immers altijd naar het verbeteren van de kwaliteit, weliswaar steeds in functie van het vooropgestelde budget en de planning. Voor bestaande gebouwen vertalen de verschillende types inspecties zich in de keuze tussen een conformiteitsaudit, een bredere audit of ‘technical due dilligence’.”
Ondersteunen van circulariteit
Sinds lang schrijft SECO zich in de duurzaamheidsgedachte in met opdrachten zoals BREEAM certificatie (inclusief BREEAM Communities), commissioning, life cycle analyses, … Als logische verdere stap is SECO zich ook op de circulaire economie gaan focussen. “Samen met het BCCA (Belgian Construction Certification Association) valideren we creatieve oplossingen waarbij nieuwe materiaaltypes of innovatieve processen hun toepassing vinden”, legt ir. Bernard de Bruyckere uit. “Daarnaast adviseren we de stakeholders inzake het hergebruik van materialen. Omdat deze niet noodzakelijk ongewijzigd blijven na hun eerste gebruik of misschien wel een andere functie gaan vervullen, dienen ze aan de nodige testen te worden onderworpen. Wij zorgen in deze gevallen voor de nodige attesten waarmee de bouwactoren een signaal van vertrouwen aan de bouwheer en verzekeraars kunnen geven. Hiermee komen we naadloos op onze vierde belangrijke pijler, namelijk de assistentie bij alle mogelijke certificatieprocessen die worden uitgevoerd door het BCCA waarvan SECO stichtend lid is.”

https://www.groupseco.com

Referenties