SECO

Adres

SECO

Aarlenstraat 53

B-1040 Bruxelles / Brussel

Website

https://www.groupseco.be

Email

mail@seco.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 238 22 11

Know-how en beproefde methodes als kwaliteitsgarantie bij hergebruik van materialen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is sinds enige tijd geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering binnen de bouwsector. Door het omarmen van de circulaire economie neemt ze ook nu weer haar verantwoordelijkheid op voor de duurzaamheid van haar activiteiten. Als historische partner positionneert SECO zich hierbij als dé referentie bij de evaluatie van de mogelijkheden tot hergebruik van bouwmaterialen.

SECO werd opgericht in de jaren 30 op initiatief van de bouwsector om de kwaliteit bij het ontwerp en de uitvoering van projecten van burgerlijke bouwkunde en gebouwen te verhogen. Samen met de BCCA, een partnership tussen SECO en het WTCB, valideren wij creatieve oplossingen waarbij nieuwe materiaaltypes of innovatieve processen hun toepassing vinden.

Niet meer dan logisch dus dat we de expertise van onze ingenieurs - verschillende van hen oefenen mandaten uit aan universitaire instellingen of in commissies rond normalisatie - en van onze technische raad ten dienste stellen van de kwaliteit bij het hergebruik van materialen. 

Hergebruik, technisch en economisch haalbaar

Reeds bij het voorontwerp, stellen architecten zich vragen rond de ontmanteling van een gebouw:

- Welke materialen zijn herbruikbaar?

- Hoe kan ik hun waarde maximaliseren door ze in te zetten voor de meest geëigende toepassing?

- Zijn ze “fit for the purpose” en hoe kan ik mij hiervan verzekeren?

Onze ingenieurs begeleiden U gaandeweg vanaf de eerste pennetrek met hun advies waardoor de juiste keuzes gemaakt worden en de materialen optimaal ingezet worden. Tenslotte maakt de validatie door SECO uw project ook verzekerbaar.

Hergebruik van materialen roept vragen op rond materiaaleigenschappen. Gezien deze niet noodzakelijk ongewijzigd blijven na hun eerste gebruik of misschien wel een andere functie gaan vervullen, dienen ze aan de nodige testen onderworpen te worden.

Met onze ervaring terzake, bepalen we de minimale vereisten en de nodige testen, om uw materialen te kunnen valideren voor een welbepaald hergebruik. Het afgeleverde attest vormt een signaal van vertrouwen naar de bouwheer en zijn verzekeraar.

Het valideren van een bestaand gebouw in het kader van een “fit for use” bij hergebruik van materialen

Het groeiend belang van recyclage voegt ook een nieuwe dimensie toe aan de waardebepaling van vastgoed dat geheel of gedeeltelijk afgebroken wordt. In dezelfde geest als het EPC, worden de mogelijkheid en het gemak om de componenten te herbruiken geëvalueerd tegenover een klassieke afbraak met hoge impact op het milieu.

Bij opdrachten van Technical Due Diligence, communiceren we aldus alle relevenate informatie waarmee koper en/of verkoper rekening dienen te houden om de economische waarde van de te herbruiken materialen bij de ontmanteling van het gebouw, te bepalen.

Een aangepast aanbod voor elke partij

In deze nieuwe markt van aankoop/verkoop van herbruikbare materialen zien nieuwe vormen van attestering het licht. De partijen actief op de vastgoedmarkt (eigenaars, ontwerpers, aannemers, leveranciers, ...) maken stilaan kennis met deze nieuwe opportuniteiten.

SECO en zijn experts, staan als onafhankelijke technische referentiepartij meer dan ooit klaar om deze uitdagingen samen met U aan te gaan. Dit in het verlengde van de logica van kwaliteit waarvoor SECO meer dan 80 jaar geleden in het leven geroepen werd.

https://www.groupseco.com

Referenties