Seco

Adres

Seco

Aarlenstraat 53

B-1040 Bruxelles / Brussel

Website

www.seco.be

Email

mail@seco.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 238 22 11

Multidisciplinaire expertise voor de bouwindustrie

Seco voert technische controles uit ter normalisatie van de bouwrisico’s en vermijdt aldus mogelijke schadegevallen die hun oorzaak vinden bij technische tekortkomingen in funderingen, structurele stabiliteit , gebouwschil, technische installaties of zelfs afwerkingen. Seco beoordeelt en ondersteunt verder via de validatie van bouwprocessen, -ontwerpen en –materialen, verregaande innovaties op het vlak van engineering inzake duurzaamheid en blijvende performantie.

“Op initiatief van de bouwsector werd Seco opgericht in de jaren ’30 om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren. Vanuit dit preferred partnership met de bouwwereld, werden wij een partner voor verzekeringsmaatschappijen, bouwheren, institutionele beleggers en overheden. Onze hoofdopdracht is om klanten maximaal te ontzorgen,” vertelt Bernard de Bruyckere, sales director Belgium bij Seco.

Het DNA van Seco kenmerkt zich door onafhankelijke en objectieve beoordelingen. “Daarnaast maken wij het onderscheid door ons hoog niveau van expertise. Verschillende senior ingenieurs hebben een academisch mandaat en zetelen in commissies rond normen. We doen ook een beroep op onze technische raad waar professoren van Belgische en Nederlandse universiteiten deel van uitmaken.”

Verzekeringsproduct

Het borgen van de kwaliteit groeide uit tot een verzekeringsproduct dat door een aantal verzekeraars wordt aangeboden als “decenale” of “controleverzekering”. Deze is onderschrijfbaar mits  technische controle en biedt gedurende 10 jaar dekking tegen problemen van stabiliteit, waterdichtheid, technische installaties en/of afwerking..

De controleverzekering biedt hier een waaier van mogelijkheden : schade aan derden, schade aan bestaande bouwwerken, schade aan niet gecontroleerde posten, schade zonder fout, indirecte immateriële schade, ... Franchise en verzekerd bedrag kunnen eveneens aangepast worden aan de specifics van elk project. Vermeldenswaard is tenslotte dat de controleverzekering de schade snel vergoedt gezien de polis het gebouw (of bouwwerk) onafhankelijk van de verantwoordelijkheid van de bouwpartijen, “oprichters” genoemd, dekt.

Innovatie in de bouwsector

Van oudsher valideert SECO creatieve oplossingen die door aannemers en andere bouwactoren projectgebonden voorgesteld worden. Op die manier stimuleert Seco de innovatie in de bouwsector. “Verder worden wij als referentiepartij steevast betrokken bij algemene nieuwe technologieën zoals de ontwikkeling van ultrahogesterktebeton, het principe van prefabvloerplaten met gewichtsbesparende elementen, enz. In het verleden stonden we aan de wieg van het nu algemeen toegepaste voorgespannen beton of thermisch geïsoleerde systeemprofielen. Onze afdeling certificering bewerkstelligt de algemene en kwalitatieve toepassing van bouwmaterialen via labels als BENOR en ATG die beproefde applicatiemethodes vastleggen.”

Nieuwe diensten en digitale ontwikkelingen

Naast zijn controle- en verzekeringsgebonden functie biedt  Secosinds kort nog een aantal nieuwe diensten aan zoals deze rond onderhoudsmanagement, inbedrijfsstelling van gebouwen (commissioning), technical due diligence en risicoanalyses op het vlak van brandveiligheid.

Digitalisatie speelt een essentiële rol in de dienstverlening van Seco. Bernard de Bruyckere: “Communicatie rond projecten verloopt via een digitaal platform. Voor grotere, complexe projecten integreren we onze tussenkomsten in  een BIM-model. Dagelijks inspecteren onze medewerkers de bouwwerven via hun tablet waarbij data geïntegreerd worden in rapporten. Tenslotte kijken we verder uit naar de techische uitdagingen rond 3D-printing.”

Referenties