SECO Belgium

Adres

SECO Belgium

Hermeslaan 9

B-1831 Diegem

Website

www.groupseco.be

Email

info.be@groupseco.com

Telefoonnummer

+32 (0)2 238 22 11

Gids in zoektocht naar optimale kwaliteit

Onafhankelijke begeleiding, certificatie en gefundeerde controles brengen de bouwwereld naar een steeds hoger niveau. Het is een weg waaraan SECO al meer dan negentig jaar met succes timmert. Opgericht door de bouwsector om de kwaliteit bij het ontwerp en de uitvoering van gebouwen en infrastructuurwerken te garanderen, is deze organisatie vandaag de onbetwiste leider op het gebied van risiconormalisatie en kwaliteitscontrole voor alle types van constructies.

Het belang van SECO illustreert zich het best met cijfers. De 200 medewerkers zijn jaarlijks bij gemiddeld 800 projecten betrokken en voeren ongeveer 1.200 fabriekscontroles uit. “Daarbij komen nog de talrijke vragen die we beantwoorden”, vertelt sales director ir. Bernard de Bruyckere. “We nemen onze coöperatieve rol immers erg ter harte. Een voortdurende interactie met alle spelers in de bouwsector is onze rol en bestaansreden. Daarom ook dat we ons in de eerste plaats zien als een adviseur die proactief aan het bouwproces bijdraagt door middel van een reële risicobeheersing. En dit onafhankelijk van het type of de complexiteit van de gebouwen of infrastructuurwerken.”

Van ontwerp tot exploitatie

De activiteiten van SECO kunnen in vier categorieën worden opgedeeld. Grosso modo weliswaar, want soms zijn er wel overlappingen. Onze teams van technische experten begeleiden en ondersteunen de bouwactoren doorheen het hele bouwproces. De stakeholders kunnen niet alleen tijdens het ontwerp en de uitvoering een beroep op ons doen, maar ook tijdens de exploitatie van een gebouw. Als expert in brandveiligheid, toegankelijkheid, welzijn en asbest helpen we een veilig en gezond kader voor elk bouwproject te creëren. Al uw voorstellen worden onder de loep genomen en aan de geldende regels, normen en mogelijke risico’s afgetoetst. Desgewenst evalueren we ook uw suggesties voor optimalisatie. Zodat u telkens weer met de beste en meest pragmatische oplossing aan de slag kan.

Controles met toegevoegde waarde

Een neutrale en vakkundige controle is dé sleutel voor een geslaagd eindresultaat, zowel bij renovatie en retrofitting van bestaande panden als nieuwbouwprojecten. Daarom is SECO zich doorheen de jaren steeds meer op deze activiteit gaan toeleggen. Onze technische verificaties en adviezen richten zich voornamelijk op de normalisatie van risico’s. Daarom toetsen we het ontwerp en de werkzaamheden aan de regels van goed vakmanschap en de regelgeving inzake brandveiligheid. Ook hier weer ligt onze toegevoegde waarde in het aanreiken van adviezen en evalueren van technisch en financieel haalbare alternatieven. We streven immers altijd naar het verbeteren van de kwaliteit, weliswaar steeds in functie van de planning en het vooropgestelde budget. Onze controles van technische installaties integreren ook aspecten van toegankelijkheid, bedrijfscontinuïteit en efficiëntie van onderhoud. Voor bestaande gebouwen is er keuze tussen een conformiteitsaudit, een bredere audit of ‘technical due diligence’.

Ondersteunen van circulariteit

Met de opmars van duurzaam bouwen is SECO zich eveneens op de circulaire economie gaan focussen. Samen met het BCCA (Belgian Construction Certification Association) valideren we creatieve oplossingen waarbij nieuwe materiaaltypes of innovatieve processen hun toepassing vinden. Daarnaast adviseren we de stakeholders inzake het hergebruik van materialen. Omdat deze niet noodzakelijk ongewijzigd blijven na hun eerste gebruik of misschien wel een andere functie gaan vervullen, dienen ze aan de nodige testen te worden onderworpen. Wij zorgen in deze gevallen voor de nodige attesten waarmee de bouwactoren een signaal van vertrouwen aan de bouwheer en verzekeraars kunnen geven. Hiermee komen we naadloos op onze vierde belangrijke pijler, namelijk de assistentie bij alle mogelijke certificatieprocessen die worden uitgevoerd door het BCCA waarvan SECO stichtend lid is.

Digitalisering

Momenteel is er een grote digitale (r)evolutie aan de gang in de bouwsector. Dit biedt ook mogelijkheden voor SECO. Tijdens onze inspecties zetten we steeds vaker drones in, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen. Daarnaast maken we bij periodieke controles gebruik van 3D-scanning, wat de opvolging aanzienlijk efficiënter maakt. Deze tool maakt het mogelijk om makkelijk prioriteiten te stellen en oplossingen te formuleren. Dankzij deze verregaande integratie is onze tool daarenboven bijzonder gebruiksvriendelijk.

Referenties