Astrotoren

Architecten

ALTIPLAN°architects , Estudio Lamela, Madrid

Locatie

Brussel

Bouwheer

LURI 1 & LURI 2 (Banco Santander Group)

Startdatum

2014

Einddatum

2016

De Astrotoren bevindt zich in de Brusselse bovenstad, op de laan die meestal "kleine ring" wordt genoemd. De toren werd in de tweede helft van de 20e eeuw gebouwd om onderdak te bieden aan kantoren verspreid over 30 verdiepingen en staat symbool voor de wil in die tijd om de grote verbindingswegen in de verf te zetten.

Het lopende verbouwings- en uitbreidingsproject voor rekening van de eindgebruiker, namelijk de diensten voor arbeidsbemiddeling van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen, omvatte het strippen van de bestaande structuur, de vervanging van de gevel door een nieuwe gevel in performant glas en nieuwe technische installaties om de passiefnorm 2015 te halen.

Hier was de aanpak in eerste instantie analytisch: functionele, structurele analyse. Binnen de grenzen van de gestelde termijn en de kennismaking met het geheel, konden we vaststellen dat het gebouw zowel constructief als organisatorisch van een grote rationaliteit getuigt:

•       de meeste werkruimten genieten van daglicht;

•        de plateaus kunnen worden onderverdeeld op een menselijke schaal, identificeerbaar op niveau van een dienst, naargelang de verwachtingen van de gebruikers;

•        de veiligheidsnormen zijn gerespecteerd of gemakkelijk integreerbaar.

Deze kwaliteiten worden dus behouden in het renovatieproject.

De stedenbouwkundige voorschriften legden een wijziging op van het uitzicht van de bestaande gevel. Met deze aanbeveling werd rekening gehouden in het nieuwe plan met een dubbel doel voor ogen:

•        het project in zijn stedelijke context integreren terwijl de toren een nieuwe imago krijgt;

•        een gevel ontwikkelen met hoogperformante technische eigenschappen op het vlak van warmte-isolatie en luchtdichtheid zoals de passiefnorm van het gebouw voorschrijft.

De modulariteit van de gevel werd van 1,80 naar 1,30 m gebracht voor een flexibelere bezetting.

De benedenverdieping en de mezzanie vormen een duidelijk identificeerbaar geheel in de openbare ruimte met een belangrijk gedeelte met dubbele hoogte voor de beroepszone. Een grote, flexibele en open ruimte, bevoorrechte ontmoetingsplaats voor werkzoekenden, bedrijven en administraties.

Het project, dat in totaal meer dan 40.000 m² bovengrondse bruto-oppervlakte telt, zal kantoren, vergaderzalen, leslokalen, een kinderdagverblijf voor 40 kinderen van werkzoekenden, een restaurant voor 300 couverts, een fitness, een horecazaak en een parking met 260 parkeerplaatsen omvatten.

De milieu-aanpak van het project zit vervat in het behalen van de passiefnorm. Dit vertaalt zich in alle bouwtechnische elementen van het project, van de buitenschil van het gebouw tot de binneninrichting en de technische uitrusting voor de terugwinning van energie.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Willemen