FOAMGLAS®

Adres

FOAMGLAS®

Business Park - Bld B - Chaussée de Louvain 431

B-1380 Lasne

Website

www.foamglas.be

Email

info@foamglas.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 352 31 82

Na 45 jaar geen spat verouderd

FOAMGLAS® is dé specialist van hoogwaardige systeemoplossingen voor de volledige gebouwschil: gevels, binnenisolatie, vloeren, ondergrondse constructies en daken, zowel platte daken als metalen daken, daken voor zwembaden en waterdaken.

Tussen juni 2016 en augustus 2017 heeft het FIW München in opdracht van Pittsburgh Corning Europe testen uitgevoerd naar het langetermijngedrag van de isolatieproducten van FOAMGLAS in diverse platdaktoepassingen. Daarvoor werden er in diverse Europese landen, en in aanwezigheid van een gekwalificeerde derde partij stalen genomen van daken van 29 tot 45 jaar oud. In elk van de weerhouden gevallen bleek de FOAMGLASisolatie zijn thermische kwaliteiten en stabiliteit behouden te hebben. Dat een fabrikant het bewijs levert dat zijn producten na bijna een halve eeuw gebruik niet in het minst verouderd zijn, is quasi uniek in de wereld van de isolatie. De testresultaten bewijzen dat FOAMGLAS een uitstekende, toekomstgerichte investering is. FOAMGLAS-compactdaken behouden hun thermische eigenschappen, en bij werken die kaderen in de strengere thermische eisen die aan daken worden gesteld, mag de aanwezige FOAMGLASisolatie meestal blijven liggen. De plaatsing van een bijkomende laag volstaat.

Uniek productieproces

Dat FOAMGLAS niet veroudert, heeft het te danken aan zijn uniek productieproces. In het eerste gedeelte daarvan gaat een mengsel van recyclageglas, zand en andere minerale grondstoffen naar een smeltoven van 1.250 °C. Het glas vloeit uit de oven, koelt af op een stalen transportband, en gaat vervolgens naar een kogelmolen waarin het wordt verpulverd tot een fijn poeder waaraan een kleine hoeveelheid koolstof wordt toegevoegd. Het tweede deelproces is vergelijkbaar met het gistproces bij het bakken van brood. In een tweede oven wordt het poedermengsel opnieuw verhit, sinteren het glas en de koolstof, en ontstaan er miljoenen gesloten cellen van C02. Zo wordt de glasmassa opgeschuimd tot 15 keer zijn oorspronkelijke laagje glaspoeder. Dit productieproces is in de loop der jaren ongewijzigd gebleven, in tegenstelling tot andere isolatiesoorten, voornamelijk kunststoffen, die pas sinds de oliecrisis van de jaren ’70 werden gecommercialiseerd.

Rendabele investering

Volgens Frank Vanhove, managing director Benelux bij FOAMGLAS, leveren de testen eens te meer het overtuigend bewijs dat een isolatiesysteem met FOAMGLAS de beste oplossing is voor allerlei soorten toepassingen. “Een isolatiemateriaal maakt een inherent onderdeel uit van een gebouw. Bouwheren die investeren in een materiaal dat in een constructie wordt geïntegreerd, moeten erop kunnen vertrouwen dat het even lang zal meegaan als het gebouw, én dat het materiaal gedurende zijn totale levensduur zijn eigenschappen zal blijven behouden. De meetresultaten van de onderzochte monsters bewijzen dat de lambdawaarde en druksterkte van FOAMGLAS zo goed onveranderd blijven, ook na vele tientallen jaren gebruik. Al die tijd zijn bouwheren zeker van een isolatie die perfect functioneert.”

FOAMGLAS® is BIM-ready

FOAMGLAS® vervult binnen de bouwwereld al vele jaren een voortrekkersrol. Dat blijkt ook nu weer. De wereldwijd toonaangevende producent van isolatie op basis van cellulair glas stelt als een van de eerste fabrikanten van bouwmaterialen zijn producten beschikbaar via een eigen oneline BIM-applicatie (bim.foamglas.be), en dat volledig gratis. Daarvoor maakt FOAMGLAS® gebruik van technologie van ThorbiQ, een nv die in ons land voortrekker is van Revit Standards, de enige open, softwareafhankelijke standaard voor het programma Autdesk Revit.

In een eerste fase werden van de diverse FOAMGLAS®-producten de afbeelding, de technische fiche, de technische productgoedkeuring en de prestatieverklaring opgenomen, alsook een link waarmee aan FOAMGLAS® vragen gesteld kunnen worden. Recent volgde de implementatie van FOAMGLAS® in een isolatieoplossing. In een later stadium zal de BIM-toepassing worden uitgebreid met een rekentool.

De “Vijfde gevel”

FOAMGLAS® is prominent lid van de “Vijfde gevel”. Vanuit een gezamenlijke filosofie bieden diverse topfabrikanten creatieve en hoogwaardige dakoplossingen aan voor gebouweigenaars en voorschrijvers. De doelstelling is het creëren van een gezamenlijk communicatieplatform rond het thema: “Bedrijfseconomische oplossingen startend van op je dak”. www.devijfdegevel.be

Referenties